Na Muti začenjajo z dobre pol milijona evrov vredno ureditvijo industrijske cone

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt “Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta”.

Vrednost projekta, ki ga bo izvajala občina Muta, je 528.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 369.000 evrov.

Namen projekta je ureditev javne komunalne infrastrukture v komunalno neurejenem območju industrijske cone Muta. S tem bodo zagotovljeni ustrezni pogoji mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti ter posledično za ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje dodane vrednosti podjetij, so pojasnili pri službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Z omenjeno naložbo se bo uredila dostopna cesta, meteorna kanalizacija s ponikalnico ter fekalno kanalizacijo, javna razsvetljava, elektro vodi ter širokopasovna telekomunikacijska infrastruktura. Zgrajena infrastruktura se bo smiselno navezovala na obstoječo infrastrukturo, ki je bila v preteklosti urejena z evropskimi sredstvi. Zasnovana bo tako, da bo omogočala maksimalno izrabo obstoječega ter povečala stopnjo prostorske vključenosti zaokroženega območja, so še dodali.

VIR: gov.si, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila