MOSG izvedla prvo fazo konstrukcije ceste

Mestna občina Slovenj Gradec je julija letos pristopila k izvedbi 1. faze projekta “Rekonstrukcija ceste JP 878 411 Brezniška kapela – Lubej (P16 – P29)”.

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je na svojem Facebook profilu zapisal poročilo o izvedeni investiciji:

Predmet izvedbe je bila rekonstrukcija ceste v dolžini 246 m (P16 do P29).

Rekonstrukcija ceste v največji možni meri sledi obstoječi cesti. Niveleta ceste ostaja na obstoječi niveleti.

PODATKI O CESTI

Posnet je bil obstoječ nasip v debelini (60 cm). Na to podlago se je položil geotekstil in vgradil nov tampon:

  • 25 cm tamponski drobljenec,
  • 35 cm kamnita greda.

Na utrjeno podlago se je izvedlo:

  • asfaltno vozišče (6 cm grobi in 3 cm fini asfalt),
  • asfaltna mulda levo/desno,
  • utrjena gramozna bankina levo/desno,
  • berma levo/desno.

DRENAŽA in ODVODNJAVANJE

Za odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste se je izvedla drenaža. Drenažna cev se je priključila na novo zgrajene odtočne jaške cestišča.

Za odvodnjavanje iz mulde in drenažne cevi sta se zgradila dva nova propusta, ter obnovila dva obstoječa propusta.

BESEDILO: FB Tilen Klugler

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila