Search
Close this search box.

Ministrstvo za kmetijstvo: Na celotnem ozemlju Slovenije visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Na ministrstvu za kmetijstvo so znova opozorili na afriško prašičjo kugo pri divjih prašičih pri nas. Spomnili so, da za celotno ozemlje Slovenije velja sklep o visoki stopnji ogroženosti, katerega namen je izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni in ukrepov za preprečevanje njenega širjenja.

Na ministrstvu so pojasnili, da bolezen, ki prizadene le prašiče, za ljudi ni nevarna. Kot so dodali, se širi ne glede na državne meje in ima resne socialno ekonomske posledice, predvsem zaradi omejitev trgovanja in mednarodne trgovine z živimi prašiči, mesom ter izdelki, ki izvirajo iz prašičev. “Tveganje za vnos in širjenje APK se še poveča zaradi potnikov, ki lahko v osebni prtljagi prinesejo meso in izdelke, ki izvirajo od okuženih domačih ali divjih prašičev, ki predstavljajo vir okužbe za prašiče,” so dodali.

Za izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, za zmanjševanje tveganja za vnos in širjenje ter izvajanje nujnih ukrepov za obvladovanje in izkoreninjenje le-te pri divjih prašičih v Sloveniji je bil lani sprejet Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge.

Med ukrepe spadajo prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije, izvedba intenzivnega odstrela divjih prašičev z namenom zmanjševanja populacije divjih prašičev, prepoved krmljenja živalskih stranskih proizvodov na krmiščih, do katerih imajo dostop divji prašiči, izvajanje biovarnostnih ukrepov v zvezi z lovom, kot so čiščenje in razkuževanje obutve, vozil in opreme, vodenje podatkov o udeležencih na skupinskih lovih, ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi ter ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči (prijava najdbe poginulega divjega prašiča na številko 112 z namenom izvedbe preiskav na afriško prašičjo kugo), so pojasnili na ministrstvu.

Namen izdaje sklepa in določitve visoke stopnje ogroženosti na celotnem ozemlju Slovenije je, kot so še ponovili, izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni in ukrepov za preprečevanje širjenja, na podlagi katerih želijo bolezen v populaciji divjih prašičev hitreje odkriti in učinkoviteje omejiti na manjše območje.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, STA

Na ministrstvu za kmetijstvo so znova opozorili na afriško prašičjo kugo pri divjih prašičih pri nas. Spomnili so, da za celotno ozemlje Slovenije velja sklep o visoki stopnji ogroženosti, katerega namen je izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni in ukrepov za preprečevanje njenega širjenja.