Search
Close this search box.

Med najbolj skrbnimi lastniki gozdov v Sloveniji tudi Korošec Herman Hrustel

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vsako leto podeli priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov v Sloveniji. Podelitev priznanj letošnjim nagrajencem je potekala danes, 21. 11. 2019, na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor.

Državni sekretar Damjan Stanonik se je danes dopoldne udeležil prireditve Najbolj skrben lastnik gozda 2019. V okviru dogodka je najprej potekala novinarska konferenca, sledila pa je podelitev priznanj. Na dogodku, ki ga organizira Zavod za gozdove Slovenije, vsako leto izberejo 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov. Državni sekretar Stanonik je na prireditvi poudaril, da t.i. »slovenska šola gozdarstva predstavlja dobro blagovno znamko doma, v Evropi in svetu« ter da so slovenski gozdovi v dobrem stanju.

Za najbolj skrbnega lastnika gozdov na Koroškem je bil tokrat izbran Herman Hrustel s Kozjaka. Lani pa Filip Šepul iz Ludranskega vrha, o čemer si lahko več preberete TUKAJ.

Letošnji najbolj skrbni lastniki gozdov so: Peter Gnezda (Tolmin), Branko Hlebanja (Bled), Marko Mohorič (Kranj), Klemen Šuštaršič (Ljubljana), Janez Lipec (Postojna), Aleš Prijatelj (Kočevje), Metod Mežan (Novo mesto), Franc Zakšek (Brežice), Franc Lešnik (Celje), Branko Miklavžina (Nazarje), Herman Hrustel (Slovenj Gradec), Peter Volmajer (Maribor), Mojca Kosar (Murska Sobota) ter Agrarna skupnost Vrhpolje.

Državni sekretar Damjan Stanonik je ob tej priložnosti izpostavil, da je prav sodelovanje med lastniki in javno gozdarsko službo ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, za realizacijo načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic nedavnih naravnih ujm v gozdovih. V dobro vseh lastnikov gozdov in prebivalcev Slovenije gozdovi zagotavljajo proizvodne, ekološke in socialne funkcije.

80 % slovenskih gozdov je v zasebni lasti, kar je evropska posebnost. Zasebnih lastnikov gozdov je 413.000 – vsak peti Slovenec je lastnik gozda. Od vseh lastnikov sta kar dve tretjini takšni, ki imajo v lasti le 1 hektar gozda ali manj. To predstavlja velik izziv za gospodarjenje z gozdom, saj vsak med njimi nima časa in možnosti za aktivno gospodarjenje z gozdom. Hkrati pa tako pestro lastništvo gozdov prispeva k zagotavljanju njihove biotske pestrosti, prinaša različna pričakovanja do gozda in se zrcali v raznoterosti ukrepov v gozdovih.

Skrbni lastniki gozdov – prejemniki današnjih priznanj s svojim delom in odnosom do gozda izkazujejo vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesno življenjsko povezanost z gozdom, strokovno izvedbo del v gozdu, spoštovanje večnamenske vloge gozdov, prizadevanje za varno delo v gozdu, skrb za ustrezno varnostno opremo in nenehno lastno usposabljanje.

MKGP preko subvencij preko ukrepov obnove, nege in varstva gozdov zagotavlja podporo vsem tistim lastnikom, ki so aktivni gospodarji, tako iz proračuna RS, kot tudi iz sredstev Programa razvoja podeželja ter Gozdnega sklada, ki so namenjena ukrepom v tistih gozdovih, ki spadajo v omrežje Natura 2000. Iz sredstev tega sklada v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in drugimi deležniki v gozdarstvu ministrstvo izvaja tudi promocijo gozdov in gozdarstva v okviru kampanj »Skrbno z gozdom!« in »Previdno v gozdu!«.

Sporočila obeh se dotikajo zasebnih lastnikov gozdov – kampanja »Skrbno z gozdom!« skozi Gozdni bonton in druge aktivnosti obiskovalce gozdov ozavešča in izobražuje o pravilnem ravnanju v gozdu; eden izmed njenih glavnih namenov je zmanjševanje konfliktov med obiskovalci in lastniki gozdov. Na drugi strani pa kampanja »Previdno v gozdu!« spodbuja lastnike k varnemu delu v gozdu, saj se kljub vedno večji izobraženosti in ozaveščenosti lastnikov gozdov o varnem delu v gozdu še vedno dogajajo hude poškodbe in smrtne nesreče.

V letu 2019 obeležujemo tudi 25 letnico delovanja Javne gozdarske službe in Zavoda za gozdove Slovenije. Največji dosežki in dobre prakse gospodarjenja z gozdom v samostojni Sloveniji so bili letos predstavljeni v okviru Tedna gozdov in drugih prireditev, zdaj pa bodo v obliki razstave na ogled tudi v prostorih Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.

Besedilo: www.gov.si – MKGP

Dogodki