Med najbolj skrbnimi lastniki gozdov v Sloveniji tudi Korošec Filip Šepul

fog-3622519_960_720

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vsako leto izbere 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov v Sloveniji, po enega iz vsake območne enote ZGS in jim podeli priznanja. Podelitev priznanj letošnjim nagrajencem bo potekala danes, v petek, 7. 12. 2018, ob 10.30 v veliki dvorani zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma v Novem mestu.

Za najbolj skrbnega lastnika gozdov na Koroškem je bil letos izbran Filip Šepul z Ludranskega vrha nad Črno, ki se bo danes udeležil svečane prireditve v Novem mestu in prejel priznanje za zasluženo skrb in ustrezno gospodarjenje z gozdom.

Kot so zapisali na spletni strani ZGS: »Je namen izbora najbolj skrbnih lastnikov gozdov in podelitve priznanj promocija odličnosti in skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. Prav to sodelovanje je ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za realizacijo načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic nedavnih naravnih ujm v gozdovih. Ustrezno gospodarjenje z gozdovi, ki je strokovno vodeno na podlagi načrtov gospodarjenja z gozdovi in s pomočjo strokovnjakov javne gozdarske službe, zagotavlja optimalno in trajno proizvodnjo lesa in obenem uresničevanje vseh ostalih ekoloških in socialnih vlog gozdov, ki jih gozdovi zagotavljajo celotni družbi.

Gozdov v zasebni lasti je v Sloveniji kar tri četrtine, povprečna zasebna gozdna posest pa je le okoli 2,5 ha. Skoraj 90% gozdnih posesti je v lasti prebivalcev Slovenije, slaba polovica od preko 460.000 lastnikov gozdov je žensk, povprečna starost lastnikov pa je dokaj visoka. Število gozdnih posesti v Sloveniji se še vedno povečuje, zmanjšuje pase število kmečkih gospodinjstev, ki imajo v lasti gozd.

Prejemniki priznanj za skrbno delo z gozdom izkazujejo vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesno življenjsko povezanost z gozdom, strokovno izvedbo del v gozdu, spoštovanje večnamenske vloge gozdov, prizadevanje za varno delo v gozdu, skrb za ustrezno varnostno opremo in nenehno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.

Preberi še:  Ugoden trend se nadaljuje: Koroška že drugi dan brez novega primera

Poleg tega pri izboru najbolj skrbnih lastnikov gozda upoštevamo predvsem naslednje kriterije: kako se vzdržujejo gozdne ceste,vlake, gozdne poti in parcelne meje, kakšna je negovanost gozda, koliko solastniki gozdov samoiniciativni pri odpravi poškodb po ujmah v gozdu, kako upoštevajo strokovna navodila ZGS, kakšna je kakovost opravljenih del v gozdu, vzdrževanje gozdnega reda, kako poteka sanacija poškodb, ki pogosto nastanejopo sečnji in spravilu lesa, kako lastniki gozdov upoštevajo splošno koristne vlogegozda, potrebe gozdnih živali (ohranjanje dupel, plodonosnih drevesnih ingrmovnih vrst in mravljišč), kakšna je splošna ekološka osveščenost in naravovarstven odnos lastnika do gozda.

Gozd in les pomeni eno od ključnih razvojnih priložnosti Slovenije, skrbno delo lastnikov gozdov pa je pri uresničitvi teh priložnosti odločilen dejavnik. Od lastnikov gozdov je v veliki meri odvisna kakovost ter intenzivnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, s tem pa tudi večja in smotrna raba lesa v Sloveniji”, navajajo na spletni strani ZGS.

Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, predvsem pa seveda Korošcu, Filipu Šepulu.