Markacisti obnovili del poti na Raduho in na razglednem mestu postavili dve klopi (FOTO)

V začetku septembra je potekala markacistična akcija pod Raduho, na območju odseka Koča v Grohotu -Durce. Pot je del SPP kot tudi Koroške vezne poti, po njej pa poteka tudi del trase K24.

Ta del poti je bil na novo trasiran leta 2010. Takrat pod okriljem tehnične skupine pri PZS pomagali pa so markacisti MDO Koroška. Pot je bila prestavljena zaradi odmika od sten, s katere je pogosto padalo kamenje. Pred sanacijo je bila pot povsem uničena in neprimerna za hojo. Po pravilih PZS bi jo morali zapreti ali sanirati. Ker strokovni odbor za tehnična vprašanja pri KPP tehnične akcije planira vsaj leto vnaprej in ta pot še dolgo ne bi prišla na vrsto, so se Korošci odločili pot sanirati sami, brez kakršnekoli materialne pomoči PZS, da jim je ne bi zaprli, namen delovne akcije oriše predsednika PD Mežica Andrej Mlinar.

Po njegovih besedah so priprave na septembrsko delovno akcijo potekale že od letošnje zgodnje pomladi (sestankovanja, dogovori, prošnje za pomoč …). Aprila in maja je potekal popis materiala na terenu, izdelava akacijevih količkov, prevoz količkov in potrebnega lesa do Koče v Grohotu, lupljenje in priprava lesa za helikopterski prevoz, ki so ga na Durce in na planinsko pot dostavili 2. avgusta.

V drugi polovici avgusta je potekal sestanek načelnikov markacistov vseh PD društev na Koroškem, na katerem so napravili okvirni plan delovne akcije, pripravili vabila za markaciste ter določili, da je organizacijski vodja akcije Drago Kure, tehnični pa Maksimiljan Kotnik.

V delovni akciji so sodelovali markacisti večine koroških planinskih društev, Podravja (Cirkulane, Poljčane, TAM Maribor) in Savinske (PD Velenje). Na osnovi osebnih poznanstev pa so za strokovno pomoč na terenu povabili tudi Zdravka Bodljaja, vodjo markacistov v PD Kamnik in člana tehnične skupine markacistov pri PZS. Kot markacist PD Velenje se je akcije udeležil tudi načelnik Izvršnega odbora komisije za planinske poti pri PZS Uroš Zagoričnik.

Prvi dan delovne akcije, 2. septembra, je sodelovalo 33 udeležencev, drugi dan 27 udeležencev in zadnji dan, 4. septembra, 27 udeležencev. Vgradili so približno 6 m³ macesnovega lesa, 300 kosov akacijevih količkov, 150 količkov macesnovega lesa, namestili 213 metrov protierozijske zaščite z odvodnjavanjem, naredili okrog 150 stopnic in postavili 2 klopi na razglednem mestu na Durcah.

Tako so v treh dneh obnovili cca 250 metrov poti od Koče v Grohotu proti vrhu Raduhe na nadmorski višini od 1570 m.n.m. do 1857 m.n.m. Obnovili del poti od Bukovnika do Koče v Grohotu.

Vendar po navedbah Mlinarja pot še ni v celoti sanirana. Potrebno je namreč popraviti še spodnji del, kar pa bodo lahko z manjšo pomočjo uredili markacisti PD Mežica kot skrbniki te poti. “Delo markacistov nikoli ni končano, saj vremenski vplivi naredijo svoje. Kritična točka je na melišču, kjer bo potrebno sprotno čiščenje. Upajmo, da bo zdržala vsaj dvakrat toliko časa kot dosedanja, saj sedaj je vgrajen macesen in akacijevi količki, prej pa je bila smreka,” je dejal Mlinar.

Vsi obiskovalci gora, uporabniki planinskih poti ne jezite se preveč, če naletite na kakšen slabše urejen del poti. Vsi, ki te poti urejamo (markacisti) delamo za vas in smo prostovoljci. Za to delo namenimo svoj prosti čas in velikokrat tudi denar. Trudimo se za čim več zgledno urejenih poti, vam pa obilo užitkov na njih,” še dodaja predsednik PD Mežica, ki se zahvaljuje vsem prostovoljnim markacistom, Občini Črna na Koroškem in Občini Solčava, GRS Koroška, SV in PZS.

FOTOGALERIJA

Dogodki