Search
Close this search box.

Lani 14 poškodb pri delu s smrtnim izidom

V Sloveniji je bilo lani prijavljenih 14.964 poškodb pri delu od tega 14 takih, ki so imele za posledico smrt, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Leta 2020 je bilo prijav poškodb 17.621, a se jih je velik del nanašalo na okužbo s koronavirusom na delovnem mestu. V predepidemičnem letu 2019 je bilo prijavljenih poškodb 13.926.

Leta 2020, ko je izbruhnila epidemija, se je število običajnih poškodb pri delu zaradi čakanja na delo, dela od doma ter povečane brezposelnosti zmanjšalo. Se je pa povečalo skupno število prijavljenih poškodb pri delu, na kar so imele velik vpliv prijave obolelih in okuženih zaposlenih z novim koronavirusom, ki so se okužili pri opravljanju dela, so pojasnili na NIJZ.

Epidemija se je pri prijavah poškodb pri delu po njihovih navedbah še vedno močno odražala tudi lani. Med vsemi prijavljenimi primeri je bilo 2919 prijav okužb s koronavirusom na delovnem mestu, kar predstavlja 20-odstoten delež.

Lani so bile sicer pogostejše poškodbe pri delu med moškimi. Prijavljenih je bilo namreč 9843 poškodb na delu med moškimi in 5121 poškodb med ženskami.

Za mlajše zaposlene velja, da imajo manj delovnih izkušenj in so slabše usposobljeni kot starejši. Slednji predvidoma ne opravljajo več posebno nevarnih del. Največ poškodb je bilo med starimi od 35 do 44 let (4021).

Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec.

Poškodbo je treba prijaviti, če je delavec zaradi nje odsoten z dela najmanj en dan. Prijava poškodbe s strani delodajalca in potrditev pri zdravniku pomenita, da je delavec za čas bolniške odsotnosti upravičen do izplačila 100-odstotnega nadomestila.

Prijaviti je treba tudi smrtne poškodbe, saj prijava med drugim omogoča uveljavljanje pravic zavarovancev.

Poškodbe pri delu po svetu in v Sloveniji predstavljajo resen problem. Posledično je spremljanje zdravja v povezavi z delom nujno in vedno bolj deležno velike pozornosti. Poškodbe pri delu so indikator varnosti in zdravja pri delu. So eden glavnih družbenih in gospodarskih problemov ter eden najpomembnejših negativnih kazalnikov zdravstvenega stanja delovne populacije,” so ob tej priložnosti poudarili v NIJZ.

Prav varnost in zdravje pri delu bo ena od prioritet Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v prihodnjih petih letih, je ob izvolitvi za predsednico zveze ta teden dejala Lidija Jerkič. To je “nekaj, kar vsi potiskamo v ozadje, pa je narobe, saj gre za 900.000 zaposlenih ljudi”, je podčrtala.

Dogodki