Search
Close this search box.

Uspešno načrtovanje kariere mladih s kariernim centrom »VšečKAM in GREM«

Predstavljamo vam Karierni center mladih Velenje, ki je namenjen mladim šolarjem v starosti 6 do 19 let in deluje na območju Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (Savinjska regija, Šaleška regija, Koroška regija in Zasavska regija, z izjemo Litije).

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva in šolajočo mladino, s ciljem zagotavljanja podpore pri kariernem odločanju, mobilnosti oz. regijske pokritosti, enakosti, družbene pravičnosti, socialne vključenosti in višje kakovosti življenja.

V letu 2019 so bili izbrani kot partner pri vzpostavitvi in delovanju projekta »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade« ENOTE Velenje, za območje Savinjske, Šaleške, Koroške in Zasavske regije, z izjemo Litije, medtem ko skupaj s projektnimi partnerji Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova – ENOTO Maribor, Razvojno izobraževalni center Novo mesto – ENOTO Novo mesto in Podjetniškim inkubatorjem Kočevje – ENOTO Kočevje, uspešno delujejo in zagotavljajo karierne storitve projekta tudi na drugih regijskih enotah.

 Izvedba sejemskega »Zoom« dogodka »Festival poklicev«

Gre za vzpostavitev kariernega centra za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS), kjer mladim med 6. in 19. letom starosti nudijo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov za učinkovito načrtovanje njihove kariere. Aktivnosti, ki jih ponujajo, so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, pa tudi ostalim deležnikom na področju karierne orientacije. Več o njihovih aktivnostih in kariernih pripomočkih pa lahko najdete na spletni strani projekta Kariera mladi in socialnih omrežjih VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade.

Prednost je v naši strokovnosti, prilagodljivosti, mobilnosti in regijski pokritosti poudari dr. Selma Filipančič Jenko, ki je tudi zastopnica Društva NOVUS. Izpostavi, da je projekt za vključene osebe brezplačen in finančno podprt s strani Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru KRVS, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

dr. Selma Filipančič Jenko, predsednica Društva NOVUS

V kariernem centru za mlade, Enote Velenje beležijo od decembra 2019 do danes več kot 130 dogodkov/delavnic za spoznavanje sveta dela in poklicev ter razvijanje interesov šolajoče mladine, 22 skupinskih dogodkov/aktivnosti za starše, 290 individualnih obravnav šolajoče mladine ter 20 dogodkov z namenom krepitve sodelovanja z drugimi deležniki na trgu dela. Pri tem poudarjajo, da za uspehom stojijo ljudje, karierni svetovalci, učenci, dijaki, starši, osnovne in srednje šole, strokovno pedagoško osebje, ambasadorji poklicev in ostali deležniki na področju karierne orientacije.

Kontaktne informacijeDruštvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUSKarierni center za mlade Velenje – ENOTA Velenje. Trg mladosti 7, 3320 Velenje. Brezplačna telefonska številka: 080 71 79. Elektronski naslov: helena.felicijan@drustvo-novus.com.

V tem času so v sodelovanju z zunanjimi izvajalci razvili 4 interaktivne simulacije različnih deficitarnih in poklicev prihodnosti v navidezni resničnosti (Vzdrževalec/ka v proizvodnji, Manager/ka-operater/ka robotov v proizvodnji, Negovalec/ka in Tapetnik dekorater/ka), ki so pripravljene za prikazovanje na Oculus Quest očalih in v najsodobnejšem virtualnem okolju.

Pozabili pa niso tudi na najmlajše. Za njih so razvili karierno knjižico, ki je namenjena za učence I. triade osnovne šole, v partnerskem sodelovanju pa knjižice namenjene višjim razredom in srednješolcem.

V Društvu NOVUS so veseli, da je karierni center za mlade dobro sprejet s strani okolja, tudi v tem času, ko nekatere aktivnosti potekajo na daljavo. Vabijo vas, da jih kontaktirate. Še posebej so veseli otrok, učencev, dijakov ali staršev, ki se na njih usmerijo po pomoč pri lažjem samospoznavanju in načrtovanju kariere ter raziskovanju poklicev, informiranju ali pri izdelavi kreativne pisne predstavitve.

Predstavljamo vam Karierni center mladih Velenje, ki je namenjen mladim šolarjem v starosti 6 do 19 let in deluje na območju Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (Savinjska regija, Šaleška regija, Koroška regija in Zasavska regija, z izjemo Litije).