Koroške občine pridobile sredstva za obogatitev kolesarske poti ob Dravi

kolesarska pot

Projekt Naša Drava je vodil LAS MDD, p. p. v njem pa je z različnimi vsebinami sodelovalo več občin oz. več LAS-ov. Na razpisu je bilo odobrenih 92.002,97 evrov za občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka. Omenjene občine bodo s pomočjo sofinanciranih sredstev iz projekta uredile kolesarska počivališča, kupile urbano premično opremo za izvajanje športnih aktivnosti.

Pri LAS MDD, p. p. so nam pojasnili, da reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države in predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev. Ta potencial je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali pa omogočajo tudi nova delovna mesta.

Povedali so, da so prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, zato želijo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi. “V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin, ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo, gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke.” so razložili in dodali, da je eden od namenov skupne operacije mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije, ogledov dobrih praks, team buildinga, partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa.

“Za potrebe odličnega raznolikega športno – rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno športno infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.” so še pojasnili.

Na območju LAS MDD, p. p. bo najvidnejši prispevek projekta nabava in ureditev športne infrastrukture in opreme na kolesarski poti ob Dravi. Občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka bodo s pomočjo sofinanciranih sredstev iz projekta uredile kolesarska počivališča, kupile urbano premično opremo za izvajanje športnih aktivnosti.

Klavdija Fišer je izpostavila, da koordinacijo in vodenje projekta prevzema LAS MDD, p. p. (vodilni partner Mestna občina Slovenj Gradec) v sodelovanju z vodilnim LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih Goricah. Del sredstev se namerava nameniti za skupne aktivnosti in promocijo, del pa se namerava porabiti za nakup urbane premične in nepremične opreme.

Občina Dravograd načrtuje ureditev treh kolesarskih počivališč (z mizami, klopmi, koši za smeti, nasloni za kolesa). Načrtuje se tu se tudi nakup dveh e-koles. Občina Muta načrtuje na eni lokaciji postavitev kolesarskega počivališča s streho (z mizo, klopmi, košem in informacijsko tablo). Na več drugih lokacijah načrtuje postavitev malih postajališč s klopmi in koši za smeti. Občina Vuzenica načrtuje nakup kajakov in opreme za čolnarjenje ter e-koles in opreme za kolesarjenje. Načrtuje se tudi ureditev mesta za shranjevanje te opreme. Občina Radlje ob Dravi načrtuje ureditev postajališča za kolesarje s streho in informacijsko tablo ter nakup e-kolesa. Občina Podvelka se pridružuje občinam, ki urejajo kolesarska postajališča. Načrtuje se postavitev klopi, miz, naslonov za kolo, košev za smeti, ležalnikov, informacijske table in pitnika za vodo.

V okviru projekta se bodo na območju LAS MDD  med drugim izvedle tudi delavnice, na katerih se bo zbiralo kulturno zgodovinsko gradivo o reki Dravi. S pomočjo pridobljenega gradiva se bo pripravila razstava in brošura z naslovom: Naša Drava – Zgodovina reke Drave od avstrijske meje do Maribora.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.