Koliko otrok je vpisanih v koroške vrtce in kakšne so cene programov?

V koroške vrtce smo naslovili vprašanja v zvezi z vpisom malčkov v vrtce. Zanimalo nas je koliko otrok se je vpisalo v določen vrtec, koliko jih je ostalo brez mesta, ali obstaja možnost za dodatno skupino, kako je z vpisom otrok preko leta, kakšna je cena celodnevne oskrbnine (ali so plenice vštete v ceno) ter koliko obrokov dobijo malčki in ali so vsi všteti v ceno oskrbnine.

Od skupno trinajstih vrtcev na katera smo naslovili vprašanja so nam v dobrem tednu odgovorili iz desetih vrtcev.

Iz podatkov, ki so nam jih posredovali lahko izberemo, da je med najcenejšimi vrtci na Koroškem za prvo starostno obdobje Montessori Hiša otrok Mali koraki v Mežici, med najdražjimi pa Vrtec Podvelka. Za drugo starostno obdobje je med najdražjimi Vrtec Podvelka, med najcenejšimi pa Vrtec Dravograd, ki ima najnižjo ceno tudi za kombinirani oddelek. Starši bodo morali za kombinirani oddelek največ odšteti v Vrtcu Radlje ob Dravi. Koroški vrtci imajo v ceno oskrbnine vključene tudi vse obroke, izjema sta le Vrtec Ravne na Koroškem ter vrtec na Prevaljah, kjer morajo starši za popoldansko malico doplačati. V ceno programa za prvo starostno obdobje so v slovenjgraškem vrtcu vključene tudi plenice, v ostale pa jih morajo starši prinesti sami.

V Vrtec Mežica se je vpisalo 25 otrok

V Vrtcu Mežica je potekal vpis v času od 9. do 13. marca 2020, k njim pa se je vpisalo 25 otrok. Računovodja Samanta Kovač iz vrtca pojasni, da nihče od otrok ne bo ostal brez mesta, pri njih pa prav tako ni potrebe po dodatni skupini. Vpis otrok preko leta je možen v primeru, da je prosto mesto, takrat otroka tudi takoj vključijo v vrtec. V primeru zasedenosti pa ga vodijo na čakalni listi.

Cena od 1. septembra 2020 naprej je za prvo starostno skupino 489,07 €, za drugo starostno skupino 374,39 €, za kombiniran oddelek pa 407,52 €. Pleničke starši sami prinašajo v vrtec, v ceno oskrbnine pa sta všteta dva obroka in sicer malica in kosilo. Kovačeva še razloži, da se iz teh dveh obrokov dobita še dve malici, saj malčki v enem obroku ne morejo pojesti toliko (npr. sadje, kruh, jogurt …) ter doda, da se jim malica ponudi zjutraj, ko prihajajo v vrtec in potem, preden odidejo.

V Vrtcu Ravne na Koroškem morajo za popoldansko malico doplačati

V Vrtcu Ravne na Koroškem je potekal redni vpis od 3. do 13. marca 2020. Takrat so prejeli 112 vlog, od tega pa so v vrtec sprejeli 102 otroka. Ravnateljica Mateja Hovnik pojasni, da deset otrok s 1. septembrom 2020 še ne bo imelo pogojev za vključitev v vrtec, a so starši vlogo vseeno oddali. Glede na število vključenih otrok bodo v šolskem letu 2020/2021 imeli 23 oddelkov, skupno 415 otrok. V njihov vrtec so bili sprejeti vsi otroci in tako nimajo otrok na čakalni listi. Ravnateljica še razloži, da so v mesecu februarju 2020 odprli nov dodatni oddelek v enoti Ajda na Javorniku, kjer so teraso preuredili v igralnico in s tem omogočili mesto v vrtcu 14 otrokom, ki so bili na čakalnem seznamu. Pojasni še, da v njihovem vrtcu vpisujejo in sprejemajo predšolske otroke na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto.

Cene programov za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) je 475 €, za drugo starostno obdobje (od 3 do 6 leta) 345 €, za kombiniran oddelek (I. in II. starostno obdobje) pa 398 €. Dnevni strošek prehrane za otroke je upoštevan v ceno in vključuje zajtrk, malico in kosilo, vanjo pa ni vključena popoldanska malica, ki znaša 0,38 €. Tudi plenice niso vštete v ceno, dogovor na ravni vrtca pa je, da jih starši sami prinašajo v vrtec.

V Vrtec Podvelka so sprejeli vse vpisane otroke

V Vrtec Podvelka se je za leto 2020/2021 vpisalo 75 otrok. Vodja vrtca Bernarda Cink pojasni, da nihče od otrok ni ostal brez mesta, le premestili so jih v oddelke na drugi lokaciji. Preko leta je v njihovem vrtcu možen vpis na lokacijah, kjer so še prosta mesta.

Cena programov za prvo starostno obdobje je 501,85 €, za drugo starostno obdobje 402,35 €, za kombiniran oddelek pa 411,65 €. Pojasni še, da plenice niso vštete v ceno programa, všteti pa so vsi obroki (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica).

V Vrtcu Radlje ob Dravi so zagotovili dodatne prostore

V Vrtec Radlje ob Dravi se je vpisalo 228 otrok, v januarju pa naj bi v njihov vrtec prišlo še pet otrok. Svetovalna delavka Špela Rus pojasni, da nihče ni ostal brez mesta v vrtcu, saj so zagotovili dodatne prostore. Letos bo pri njih možen vpis tudi preko leta, saj bodo lahko januarja odprli dodaten oddelek (sistemizacija za polovični oddelek je že potrjena s strani Občine Radlje) za otroke, ki so mlajši in 1. septembra 2020 ne bodo izpolnili pogojev za vpis.

Cena za prvo starostno obdobje je 491,11 €, za drugo 386,77 €, za kombiniran oddelek pa 422,42 €. Pojasni še, da pleničke nosijo starši sami, vlažilne robčke in kreme pa imajo v vrtcu. Vsi otroci dobijo malico (jutranja je ob 8. 30 uri), kosilo ter popoldansko malico. Najmlajši, kateri gredo spat pred kosilom pa dobijo še sadno malico. Otroci, ki pridejo pred sedmo uro, dobijo tudi zajtrk. Vse to je všteto v ceno programa, doda Rusova.

V Vrtcu Dravograd so zaradi izgradnje novega vrtca lahko sprejeli vse vpisane otroke, ki so izpolnjevali starostni pogoj

V Vrtec Dravograd se je v rednem roku vpisa, ki je potekal od 2. do 13. marca vpisalo 130 otrok, od tega jih bo 1. septembra 112 izpolnjevalo starostni pogoj 11 mesecev. 18 otrok starostnega pogoja ne bo izpolnjevalo oziroma ga bodo izpolnili med vrtčevskim letom, nam pojasni ravnateljica Sonja Krajnc. Po rednem roku vpisa je bilo do 17. junija 2020 vpisanih še 8 otrok, dva so že lahko sprejeli. Ravnateljica doda, da so lahko v letošnjem vrtčevskem letu zaradi izgradnje novega vrtca v Šentjanžu sprejeli vse otroke, ki so bili vpisani v rednem roku in so izpolnjevali starostni pogoj, torej noben od teh otrok ni ostal brez mesta. Trenutno je za vrtec torej zainteresiranih še 6 otrok, ki so bili vpisani po rednem roku, in 18 otrok, ki bodo starostni pogoj izpolnili med letom, je pojasnila ravnateljica vrtca. Dodatnega oddelka jim prostorska kapaciteta ne omogoča, imajo pa v oddelkih I. starostnega obdobja v enotah Dravograd, Robindvor in Šentjanž še nekaj prostih mest, ki bodo do konca decembra oziroma januarja zapolnjeni z otroki, ki so bili vpisani v rednem roku in bodo starostni pogoj izpolnili med letom. Starši lahko svojega otroka vpišejo v vrtec tudi med vrtčevskim letom.

Cene programov so veljavne od 1. januarja 2020 dalje in so objavljene v uradnem listu in na njihovi spletni strani. Cena za dnevni program za prvo starostno obdobje je 450,71 €, za drugo starostno obdobje 322,83 €, za kombiniran oddelek in oddelek 3-4 let pa 370 €. Cena poldnevnega programa za kombiniran oddelek je 386,23 €. Plenice niso vštete v ceno oskrbnine in jih starši za svojega otroka v vrtec prinesejo sami, v ceno oskrbnine pa so všteti obroki. Otroci I. starostnega obdobja imajo zagotovljene štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico), otroci II. starostnega obdobja imajo zagotovljene tri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico in kosilo). Ravnateljica še doda, da imajo vsi otroci skozi ves dan na voljo zadostno količino pijače in sadja ali kruha. Vse to pa lahko otroci II. starostnega obdobja prejmejo tudi v popoldanskem času, torej v času po kosilu.

V Vrtec Ribnica na Pohorju lahko straši otroke vpišejo tudi med vrtčevskim letom, vse do zapolnitve mest

V Vrtec Ribnica na Pohorju se je za naslednje leto vpisalo 28 otrok, vsi vpisani otroci so bili sprejeti. Pedagoška vodja Brigita Gosak pojasni, da lahko starši svoje otroke vpišejo tudi med vrtčevskim letom, vse do zapolnitve mest.

Cena vrtca je vezana na dohodkovni razred staršev, vključuje prehrano, plenice in ostale izdelke za nego pa ne. Otroci v njihovem vrtcu dobijo malico, kosilo in popoldansko malico.

V vrtcu na Prevaljah imajo prostor še za en oddelek s polovičnim normativom

Za novo šolsko leto 2020/2021 so v Vrtcu Krojaček Hlaček Prevalje sprejeli vse otroke, ki so se vpisali v rednem roku in s 1. septembrom 2020 izpolnjujejo pogoje za vpis. V njihov vrtec je vpisanih 278 otrok. Na čakalni listi imajo trenutno enega otroka iz drugega starostnega obdobja, ki je zamudil rok vpisa. Pomočnica ravnateljice vrtca Ana Buhvald Pori razloži, da imajo v vrtcu prostor še za en oddelek s polovičnim normativom, ki bo odprt med vrtčevskim letom, če se bodo pokazale potrebe. Vpis med letom je mogoč, v primeru prostega mesta otroka sprejmejo, drugače pa se uvrsti na čakalno listo.

Cena za prvo starostno obdobje ostaja 481,45 €, za drugo starostno obdobje 388,77 €, za kombiniran oddelek pa 406,05 €. Plenice starši v vrtec prinesejo sami, vrtec pa zagotovi robčke in kremo. Otroci dobijo zajtrk oziroma malico, sadno malico in kosilo, vse to je všteto v ceno oskrbnine. Popoldanska malica je za otroke prvega starostnega obdobja všteta v ceno, za otroke drugega starostnega obdobja pa se doplača.

V ceno programa za prvo starostno obdobje v slovenjgraškem vrtcu so vključene tudi plenice, kreme, robčki za umivanje in papirnati robčki

V Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec se je v rednem vpisu, ki je potekal od 6. do 18. marca 2020 vpisalo 222 otrok. Ravnateljica Ivica Vaukan pove, da je po rednem vpisu na čakalnem seznamu ostalo še 6 otrok iz rednega vpisa. Možnost za dodatno skupino obstaja v enoti Maistrova, saj imajo še eno prosto igralnico, ki jo lahko odprejo med vrtčevskim letom. Ravnateljica pojasni, da lahko starši vpišejo otroka tudi med letom, v vrtec pa je sprejet  v kolikor imajo prosto mesto. Med trajanjem vrtčevskega leta bi lahko sprejeli za eno skupino najmlajših otrok v enoti Maistrova, drugače pa ostaja še nekaj prostih mest v posameznih enotah (Maistrova, Sele, Dolič) za starejše otroke (od 3. leta dalje), še razloži Vaukanova.

Cena programa za prvo starostno obdobje je 475, 66 €, višina plačila staršev pa se določi z odločbo pristojnega Centra za socialno delo. Ravnateljica še doda, se višina plačila z odločbo določi kot odstotek (plačilnega razreda), ki ga plačajo starši od cene programa. V ceno programa za prvo starostno obdobje so vključeni vsi stroški, tudi plenice, kreme, robčki za umivanje in papirnati robčki. Otroci I. in II. starostnega obdobja dobijo v vrtcu tri obroke, zajtrk, dopoldansko malico in kosilo, vsi obroki pa so všteti v ceno.

Na Koroškem sta tudi dva zasebna vrtca:

V zavodu Eduka, Slovenj Gradec deluje že šesto leto Hiša otrok montessori, v kateri imajo dva oddelka, skupaj največ 38 otrok. Direktorica Aleša Jordan razloži, da bodo vsa mesta za vrtčevsko leto 2020/2021 zapolnjena ter doda, da imajo konstantno čakalno vrsto od sedem do deset otrok. Obstaja možnost za dodatno skupino, vpis v njihov vrtec pa je mogoč tudi med letom, pod pogojem, da imajo prosto mesto. Oskrbnina je odvisna od plačilnega razreda družine. Direktorica pojasni, da starši oddajo vlogo za znižano plačilo oskrbnine na pristojni Center za socialno delo.

Oskrbnina je subvencionirana v skladu s plačnim razredom družine za zasebni vrtec v višini 85 % do javne ekonomske cene. Ekonomska cena njihovega programa pa je odvisna od oddelka, v katerega je otrok vključen in je objavljena na portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pojasni še, da so plenice strošek staršev, v ceno oskrbnine pa so všteti vsi štirje obroki (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska sadna malica). Direktorica še razloži, da oskrbnina v Hiši otrok montessori nudi delo po programu montessori, ki je javno veljavni program po posebnih pedagoških načelih. Bistvo programa montessori je individualno spremljanje in podpora otroku pri njegovem razvoju v skladu z njegovimi potenciali, velik poudarek je na socialnih odnosih v skupnosti in vrednotah. Program poteka istočasno v slovenskem in angleškem jeziku.

V zasebnem vrtcu Montessori Hiša otrok Mali koraki, Mežica imajo en oddelek otrok. Za prihajajoče vrtčevsko leto imajo še nekaj prostih mest, vpis pri njih pa poteka preko celega leta. Cena za prvo starostno obdobje je 409 €, za drugo starostno obdobje pa 355€. Vodji vrtca Nina Jug in Jana Rečnik pojasnita, da so vpisani v razvid javno veljavnih izvajalcev na področju vzgoje in izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, in tako imajo starši pravico do subvencioniranega plačila oskrbnine. V ceno oskrbnine so vključeni štirje obroki (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica), robčki, zaključno fotografiranje, glasilo, angleško govoreča asistentka … Razložita, da je zajtrk malčkom na voljo od prihoda, torej že od 5. 45 do 8.30 ure, kosilo imajo ob 12. uri, obe malici pa sta otrokom dostopni prek celega dneva, saj se prilagajajo individualnim potrebam otrok. Otroci pa imajo skozi ves dan na voljo tudi topel čaj ali vodo.

Vprašanja smo sicer poslali še v Vrtec Kralja Matjaža Črna na Koroškem, v Vrtec pri OŠ Muta ter v Vrtec Vuzenica, iz katerih pa se do tega trenutka niso odzvali.

Opomba: V prispevku smo na začetku navedli, da je za drugo starostno obdobje med najdražjimi Vrtec Prevalje, kar ne drži, saj je po podatkih, ki smo jih pridobili med najdražjimi Vrtec Podvelka, kar smo tudi popravili. Se pa pri nekaterih vrtcih cene razlikujejo za par evrov.