Knjižnica Radlje in Vuzenica bosta dobili novo opremo

knjižnica radlje

Projekt “Čebela BERE med” je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije. Pri razpisu s katerim želijo prispevati k razvoju lokalnih knjižnic pa so bili uspešni Knjižnica Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi in Občina Vuzenica.

Pri LAS MDD, p .p. so razložili, da operacija sodelovanja predstavlja za vse sodelujoče LAS doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks.

Cilji aktivnosti so zastavljeni zelo široko in v skladu s ponudbo ter delovanjem splošne knjižnice. “Poglavitna cilja sta izmenjava izkušenj, znanj, prenos znanj in implementacija v širšem okolju ter cilj povečanja ali izboljšanja socialne vključenosti prebivalstva. V skladu s tema ciljema se želi v pripravljenih aktivnostih osredotočiti na najaktualnejše teme sodobnega časa in sodobnega človeka.” so dodali pri LAS MDD, p. p.

Za izvedbo aktivnosti, ki jih načrtujejo bodo izvedene investicije v posamezne knjižnice. Na območju LAS MDD se bosta preko operacije uredili dve knjižnici – Knjižnica Radlje ob Dravi in Knjižnica Vuzenica, z nakupom raznolike potrebne opreme.

Občina Radlje ob Dravi načrtuje nakup primerne pohištvene opreme, računalniške ter optične opreme za izvedbo vseh dejavnosti projekta za knjižnico Radlje ob Dravi. Občina Vuzenica načrtuje nakup primerne pohištvene opreme, računalniške in optične opreme za izvedbo vseh dejavnosti projekta za knjižnico Vuzenica. Knjižnica Radlje ob Dravi pa načrtuje organizacijo in izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov na temo projekta “Čebela BERE med”, med drugim tudi predavanje na temo čebelarjenja in otvoritev dejavnosti projekta “Čebela BERE med”, fotografsko delavnico, literarni natečaj, kreativne delavnice, izobraževalna predavanja za odrasle, izobraževalne oblike za otroke, digitalno opismenjevanje, ureditev informacijskega kotička za lahko branje – Čitalnica po moji meri, predstavitev skupne vsebine, ki kroži po vseh knjižnicah, sodelujočih v projektu, zaključno prireditev, promocijo projekta in nagrade udeležencem posameznih sklopov.

Kot promocijski material pa bodo sodelujoče LAS pripravile slikanico s čebelarsko tematiko, ki bo na zabaven način otrokom predstavila pomen čebel za naše okolje in kako lahko le ti sami prispevajo k ohranitvi čebel. “Slikanica bo podarjena otrokom, ki bodo obiskali knjižnico, bodisi na dogodku ob prihodu potujočega čebelarskega kotička, ki bo v drugi fazi izvedbe projekta sodelovanja potoval med vsemi vključenimi knjižnicami in bo služil kot izobraževalni pripomoček za knjižnice, osnovne šole in čebelarska društva.” so razložili.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS MDD p. p. znaša 113.773,70 evrov, znesek sofinanciranja na ravni LAS MDD p. p. je 79.416,36 evrov.

Preberite še: Koroške občine pridobile sredstva za obogatitev kolesarske poti ob Dravi

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije