Search
Close this search box.

Kmetijam 8,5 milijona evrov za omilitev posledic vojne v Ukrajini

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo razpis za izredno začasno podporo kmetijskim gospodarstvom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino, predvsem v obliki višjih cen energentov in surovin, še posebej prizadel. Skupna višina razpisanih sredstev je 8,5 milijona evrov.

Podpora se nanaša na sektorje sadja, vrtnin in prašičjega mesa oziroma na zaključek naložb. Cilj je ohranitev ekonomske sposobnosti kmetijskih gospodarstev zaradi zvišanja cen električne energije, mineralnih gnojil, živalske krme in gradbenega materiala.

Razpis je del ukrepa za izredno začasno podporo kmetom ter malim in srednje velikim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz državnega proračuna pa 25 odstotkov.

Vlaganje vlog na razpis bo mogoče od 20. februarja do 15. marca do 12. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo razpis za izredno začasno podporo kmetijskim gospodarstvom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino, predvsem v obliki višjih cen energentov in surovin, še posebej prizadel. Skupna višina razpisanih sredstev je 8,5 milijona evrov.