Izteka se obdobje znižanega DDV na energente

Konec meseca bo poteklo obdobje, v katerem je davek na dodano vrednost (DDV) na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Gre za enega od protidraginjskih ukrepov, za zdaj pa ni informacij o njegovem morebitnem podaljšanju.

Uveljavitev znižane stopnje davka na omenjene energente je prinesla lani avgusta sprejeta novela zakona o DDV, nižja obdavčitev pa velja od 1. septembra lani do 31. maja letos.

Za zdaj ni znano, ali bo ukrep podaljšan ali ne. Je pa za morebitno podaljšanje znižanega DDV, recimo do konca tega leta, potrebna vnovična sprememba zakona. Osnutka takšnega zakonskega predloga za zdaj med vladnimi gradivi ni najti.

Tudi če se vlada odloči za zakonski predlog, bi bil zakon v DZ v najboljšem primeru potrjen enkrat v teku junija in bi za neprekinjeno obdobje znižanega DDV moral učinkovati za nazaj. To pri davčnih vprašanjih zaradi izzivov, ki jih prinaša na področju obračunavanja, ni pogosta praksa, a takšna rešitev zaradi ugodnejše obravnave zavezancev ne bi bila sporna.

Če pa se vlada za podaljšanje ne bo odločila, bodo računi za omenjene energente od julijskega naprej višji, kljub temu da je vlada do konca leta podaljšala regulacijo maloprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce ter cen elektrike za mala in srednje velika podjetja. Cena do konca leta ostaja regulirana tudi za javne zavode.

DDV se namreč na računu obračuna na koncu, potem ko so seštete cene same dobavljene energije, omrežnine, trošarine, prispevkov in ostalih dajatev ter morebitnih drugih stroškov.