Search
Close this search box.

Hojsu soglasje vlade za podpis stavkovnega sporazuma s Policijskim sindikatom Slovenije

Vlada se je danes seznanila s predlogom sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev s Policijskim sindikatom Slovenije in s predlogom dogovora o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev. Ministru za notranje Alešu Hojsu je vlada dala soglasje za podpis sporazuma, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

V Policijskem sindikatu Slovenije se bodo o tem, ali podpisati sporazum, odločili do ponedeljka, je izvedela STA.

Finančne posledice sporazuma znašajo 1.323.068,40 evra bruto mesečno, oziroma 15.876.820,80 evra bruto bruto letno, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Ministrstvo bo v 12 mesecih od podpisa sporazuma reprezentativna sindikata povabilo k pogovorom o sklenitvi kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bo veljala izključno za javne uslužbence ministrstva za notranje zadeve in policije.

S podpisom sporazuma in dogovora bo Policijski sindikat Slovenije sicer prenehal izvajati stavkovne aktivnosti, stavka zaposlenih v policiji pa se bo končala z uveljavitvijo in uporabo novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, uredbe, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, ter z izvršitvijo vseh ostalih določb sporazuma, je še zapisano v sporočilu.

Predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, na podlagi katerega bi se uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev povečala do 20 odstotkov osnovne plače, bo vlada vložila v zakonodajni postopek najkasneje v 45 dneh po podpisu sporazuma.

Kateri javni uslužbenci ministrstva, ki izvajajo podporne naloge policije, bodo upravičeni do plačila povečanega obsega dela ter podrobnejša merila in kriterije bosta ministrstvo za notranje zadeve in sindikat uskladila s posebnim dogovorom, ki ga bodo sklenili po podpisu sporazuma, je še navedeno v sporočilu.

Zapisano je še, da bo minister za notranje zadeve v osmih dneh po uveljavitvi novele zakona vladi predlagal povišanje plač, vlada pa se zavezuje, da bo predlog ministra potrdila v 15 dneh.

Glede na dogovor bo vlada v skladu z določbami novega člena zakona o organiziranosti in delu v policiji sprejela sklep o povečanju plač. Do dodatnih 100 evrov bruto bodo upravičeni zaposleni v prvem in drugem kariernem razredu ter strokovno tehnični delavci v policiji in javni uslužbenci ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo. Zaposleni v tretjem kariernem razredu bodo upravičeni do 130 evrov bruto višje plače, tisti v četrtem kariernem razredu do 140 evrov bruto, zaposleni v petem kariernem razredu pa do 150 evrov bruto višje plače, naštevajo v sporočilu.

Podaljšalo se bo tudi izvajanje posebnega projekta izvajanja nalog na področju notranje varnosti, na podlagi katerega dodatek prejemajo tudi policisti za varovanje meje. Izvajali ga bodo do sprejema novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, oziroma do začetka uporabe določbe zakona, ki to ureja, če bo DZ seveda novelo sprejel.

Če bosta obe strani podpisali sporazum, bo vlada v 45 dneh novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju, in sicer tako, da se bo že z letošnjim letom postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence plačne podskupine C3 izvedel vsako leto 15. novembra. Javni uslužbenci pa bodo v višji plačni razred napredovali in pridobili pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje, je še zapisano v sporočilu.

Vlada pa se bo s podpisom sporazuma tudi zavezala, da bo vse predpise in splošne akte, ki vplivajo na delovna razmerja oziroma položaj javnih uslužbencev policije, ministrstva za notranje zadeve in inšpektorata za notranje zadeve, sprejemala ob najvišji možni stopnji usklajenosti s sindikatom.