Gremo peš – pričenja se evropski teden mobilnosti. Pestro in aktivno bo tudi na Koroškem

Med 16. in 22. septembrom se bo odvijal Evropski teden mobilnosti. Z domiselnim programom bo sodelovalo kar 78 slovenskih občin, ki bodo spodbujale hojo občanov. Med njimi so tudi Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd, Vuzenica in Muta.
woman-3602245_960_720
FOTO: Pixabay

Danes se začenja Evropski teden mobilnosti. Potekal bo od danes, 16. septembra do 22. septembrom. Letos slavimo hojo kot najbolj naraven in zdrav način potovanja. Ob tej priložnosti organizatorji poudarjajo, kako pomembno je, da vpletemo gibanje v naše vsakdanje obveznosti – zato izberimo aktivni potovalni način, izberimo hojo!

Namen Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je osveščanje o trajnostni mobilnosti in zmanjševanje cestnega motornega prometa, saj ta v Sloveniji prispeva največji delež toplogrednih plinov. Letošnji ETM z geslom Gremo peš! poudarja hojo kot eno od alternativ cestnemu motornem prometu, saj hojo ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju prištevamo med potovalne načine trajnostne mobilnosti.

Pešačenje na delo, v šolo ali po drugih opravkih so vse odlične priložnosti, da ob vsesplošnem pomanjkanju časa poskrbimo za več gibanja. Razmislimo o spremembi potovalnih navad na način, da izberemo, prilagodimo ali združimo tiste vrste prevoza, ki so za naše zdravje optimalni. Pešačenje in kolesarjenje sta lahko zelo prikladna načina, da povečamo količino celokupne dnevne telesne dejavnosti. K ohranjanju zdravja pripomore že pol ure vsakodnevne zmerne telesne dejavnosti. Z majhnimi spremembami lahko dosežemo pomembne rezultate, poudarjajo na Ministrstvu za zdravje.

Preberite tudi: Kdo dnevno opravi več poti peš, moški ali ženske?

Ministrstvo vabi, da preizkusite katerega od trajnostnih načinov prihoda v službo in v šolo: odpravite se peš, če vam razdalja od doma to dopušča. Izberite javni prevoz in izstopite postajo prej ter se sprehodite! Tisti, ki imate slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, se lahko organizirate na način, da se boste pripeljali v službo vsaj trije v enem avtomobilu. Po enotedenski praksi se boste lahko prepričali, da so različni način mobilnosti, ki so na voljo prijetni, ekološki, predvsem pa so bolj zdravi. Vsem tistim, ki takšno prakso že izvajate, pa iskrene čestitke, dodajajo na ministrstvu za zdravje.

Promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba navad, povezanih z mobilnostjo, je tako življenjskega pomena.

»Velika težava sodobne družbe je tudi pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Ker se preveč zanašamo na avtomobile, so naše ulice polne pločevine, naš zrak je onesnažen, mi sami pa se veliko premalo gibamo. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Zato smo letošnji Evropski teden mobilnosti posvetili hoji – najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. Z geslom Gremo peš! želimo spodbuditi k aktivnejši uporabi hoje vse prebivalce Slovenije,« je povedala slovenska koordinatorka ETM mag. Polona Demšar Mitrovič z Ministrstva za infrastrukturo. 

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek o tem pravi: »V Sloveniji izmed vseh sektorjev največji delež toplogrednih plinov prispeva promet, od tega veliko večino cestni motorni promet. Povečevanje emisij toplogrednih plinov pospešuje podnebne spremembe, zato je treba po naših najboljših močeh ukrepati. Uporabljati potovalne načine, kot so javni potniški promet, kolesarjenje in hoja, je do okolja veliko bolj prijazno. Zato smo na Ministrstvu za infrastrukturo poskrbeli za bolj učinkovit javni potniški promet. Uvedli smo hitre avtobusne povezave z Ljubljano in tudi enotno vozovnico javnega potniškega prometa, s katero se lahko na določeni relaciji peljemo z vlakom in avtobusom, ne glede na to, katero podjetje izvaja prevoz. Premiki naprej so očitni tudi na železnicah. Po 20 letih smo končno začeli graditi drugi tir med Divačo in Koprom, pospešeno pa posodabljamo tudi drugo železniško infrastrukturo. Za železniško progo med Mariborom in Šentiljem smo tako prav letos na ministrstvu zagotovili tudi 101 milijon evrov evropskih sredstev, na kar sem zelo ponosna. Dejstvo je, da bomo javni potniški promet uporabljali samo, če bo dovolj učinkovit – in mi delamo vse, da bo po tem mandatu že občutno boljši in veliko bolj uporaben. Seveda pa na krajših razdaljah spodbujamo tudi kolesarjenje in hojo, ki je osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Hoja namreč ni koristna le za okolje, ampak je blagodejna tudi za naše zdravje. Tudi sama veliko hodim, ko mi čas dopušča.«

Ministrstvo za infrastrukturo bo dvema najaktivnejšima občinama v letošnjem ETM podelilo posebno priznanje na prireditvi, ki se bo odvila 16. oktobra 2019 v Kopru.  

Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, njen delež pa vseeno že desetletja upada. Številne občine med 78 sodelujočimi bodo ta teden spodbujale hojo in druge trajnostne potovalne načine. Med ostalim bodo organizirale dan brez avtomobila ali začasno zaprle za cestni promet izbrane ceste in trge. Promovirale bodo aktivni način prihoda v šolo tematske sprehode oziroma pohode, tudi za osebe s posebnimi potrebami. Občine bodo spodbujale prihod na delovno mesto s kolesom ali peš, izvajale pa bodo tudi teste hoje.

Zemljevid sodelujočih občin in njihov program za ta teden najdete TUKAJ. Nekaj aktivnosti, za občine, ki so jih objavile na svojih spletnih straneh pa najdete tudi spodaj.

KAJ SE BO DOGAJALO NA KOROŠKEM?

Uradna otvoritev sistema za izposojo električnih koles ME – CIKL v Mežici

V okviru Evropskega tedna mobilnosti vas Občina Mežica vabi, da se udeležite uradne otvoritve sistema za izposojo električnih koles ME-CIKL, s čimer v občini uspešno nadaljujejo projekt trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. 

Pridružite se jim lahko v torek17. 09. 2019, na parkirišču pred občinsko stavbo (Trg svobode 1), kjer bo ob 10. uri potekal praktični prikaz izposoje koles s promotorji mobilnosti, ob 10.30 – vožnja s kolesi pred Narodni dom, kjer bo postavljen poligon za kolesarje. Ob 11. uri sledi kolesarjenje do Pump Track-a, ob 11.30 pa uradna otvoritev ter zaključek pred Občino Mežica.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019 aktivno sodeluje tudi Očina Vuzenica

V Občini Vuzenica so se namreč tudi v tem letu prijavili in pripravili na izvajanje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2019. Nosilec in koordinator aktivnosti, ki bodo izvedene v času ETM 2019 med 16. in 22. septembrom, glavnina jih je sicer načrtovana za danes, bo SPV Občine Vuzenica, v polni meri pa jih bo izvajala tudi OŠ Vuzenica.

“Aktivnosti, ki se nanašajo na infrastrukturne rešitve, namenjene večji varnosti, še posebej pešcev in kolesarjev, so bile realizirane oz. se načrtujejo. Projektira se izvedba izgradnja pločnika in kolesarske poti ob zelo prometni državni cesti R3-702 od OŠ Vuzenica do naselja Sv. Vid, že izvedena pa je bila izgradnja povezovalne kolesarske poti in obnova pešpoti od centra Vuzenice preko mostu čez Dravo do križišča z glavno cesto in navezavo na Dravsko kolesarsko pot oz. do nakupovalnega središča in pokopališča,” so zapisali na spletni strani Občine Vuzenica.

OŠ Vuzenica in Vrtec pa bosta sodelovala tudi v dvoletnem projektu »Trajnostna mobilnost« in člane seznanila z vsebinami. SPV podpira pristop in aktivnosti, ki bodo med otroki in starši krepile skrb za zdravje, varnost in trajnostno naravnano mobilnost.

Za sam Evropski teden mobilnosti načrtujejo več preventivnih aktivnosti, katerih nosilec je SPV Občine Vuzenica skupaj z OŠ Vuzenica, in sicer:

 • Aktivnost »PEŠBUS« v sklopu ETM v jutranjem času prihodov v šolo na več relacijah do OŠ.

Osrednje aktivnosti se bodo izvajale v ponedeljek, 16. 9. 2019, v dopoldanskem času:

 • »Dan brez avtomobila« z aktivnostjo »Ulice otrokom« z zaporo dela Splavarske ulice, med 10.00 in 12.30 uro, kjer bodo ustvarjali otroci, 
 • športnimi aktivnostmi šolskih otrok s spoznavanjem prometne signalizacije, spoznavanjem varnih šolskih poti in nevarnih mest v prometu, 
 • preizkus naprav AVP »zaletavček« za otroke višjih razredov in »Demo sedežev« za otroke nižjih razredov OŠ ter otroke vrtca in starše, ter preventivna aktivnost »Bistro glavo varuje čelada«, kjer otroke opozarjamo na pomen varne vožnje s kolesi, 
 • učence OŠ bodo obiskali policisti domače PP Radlje ob Dravi, ki jih bodo seznanili z nevarnostmi povezanimi z drogami in nasiljem. Posebej zanimiva za učence bo prisotnost policista – kolesarja iz PP Dravograd, ki bo prikazal pravilno uporabo kolesa in delo policista na kolesu, učenci pa bodo opravljali varne in spretnostne vožnje s kolesi na kolesarskem poligonu 
 • predavanji oz. pogovori z učenci in odraslimi udeleženci o pomenu mobilnosti, varne udeležbe v prometu in pomembnosti peš hoje ter rekreacije vključno z ekologijo.

Program dejavnosti v tednu mobilnosti v Občini Dravograd:

 • 16. 9. 2019 ob 10h, Trbonje. Varno v prometu s policistom, Vrtec Dravograd, enota Trbonje
 • 16. – 20. 9. 2019, Dravograd. Izvajanje projekta PEŠBUS, peš v šolo, učenci OŠ s spremljevalci, organizator OŠ Neznanih talcev Dravograd
 • 17. 9. 2019 ob 8h, Šentjanž pri Dravogradu. Kolesarjenje in hoja, Učenci OŠ Šentjanž, starši in ostali krajani, organizator OŠ Šentjanž
 • 17. 9. 2019, Dravograd. Ob 9.30h pohod na Grajsko bajto, Vrtec Dravograd, enota Dravograd, ob 10.30h varna hoja v naselju, Vrtec Dravograd, enota Robindvor, ob 9.30h pohod do vzletišča v Libeličah, Vrtec Dravograd, enota Libeliče
 • 18. 9. 2019 ob 10h, Dravograd. Slonček Tonček ustvarja balonček – naravne oblike gibanja – hoja ob lovljenju milnih mehurčkov, Vrtec Dravograd, enota Robindvor
 • 19. 9. 2019 ob 9.30h, Šentjanž pri Dravogradu. Pohod po kolesarski stezi, Vrtec Dravograd, enota Šentjanž
 • 19. 9. 2019. ob 14h, Cesta pred OŠ Neznanih talcev Dravograd, zaprtje ceste, delavnice in dogodki na temo trajnostne mobilnosti
 • 20. 9. 2019 ob 9.30h, Dravograd. Gremo peš, kamor nas pot pelje, Vrtec Dravograd, enota Robindvor
 • 22. 9. 2019 ob 9.45h, Dravograd. Ciciban planinec, pohod do ČN, Vrtec Dravograd, enota Robindvor

Teden mobilnosti v Črni na Koroškem:

Tudi Občina Črna na Koroškem vabi, da se jim pridružite pri aktivnostih, ki bodo potekale v Črni v okviru Evropskega tedna mobilnosti med 16. in 22. septembrom 2019. Celoten program Evropskega tedna mobilnosti 2019, ki se bo odvijal v Črni na Koroškem, si lahko ogledate TUKAJ.

 • 16. 9. 2019 (ponedeljek) ob 09.00 uri, meritve sladkorja, krvnega tlaka in holesterola ter vse informacije o diabetesu, stojnica s promocijo dogajanja v okviru ETM 2019 v kraju
 • 16. 9. 2019 (ponedeljek) ob 17.00 uri, predavanje o demenci ob svetovnemu mesecu Alzheimerjeve bolezni
 • 16. 9. 2019 (ponedeljek) ob 17.00 uri, kolesarjenje po okolici črne za vse krajane v okviru akcije prekolesarimo svet 2019 – skupaj za preprečevanje samomora; izpred občinske stavbe občine črna na koroškem (tura je nezahtevna , obvezna oprema čelada in kolesarska oblačila primerna vremenu)
 • 17. 9. 2019 (torek) ob 16.30 uri, Cooperjev test za vse občane (6 krogov oz 2.400 metrov tek ali hoja v najhitrejšem možnem času, rezultat da podatek o fizični pripravljenosti/vzdržljivosti glede na starost. Pred testom skupno segrevanje (otroci, starši, stari starši) z razgibalnimi vajami na stadionu NK Peca
 • 18. 9. 2019 (sreda) ob 7.40 uri – naselje Pristava pri krožišču, ob 7.45 uri – naselje Rudarjevo pri Kmetijski zadrugi
 • 18. 9. 2019 (sreda) ob 18.00 uri, predstavitev nordijske hoje na stadionu NK Peca
 • 19. 9. 2019 (četrtek) ob 7.45 uri – naselje Rudarjevo pri Kmetijski zadrugi, »bicivlak«
 • 19. 9. 2019 (četrtek) ob 16.00 uri, pohod do Naravnega parka Bistra z ogledom parka za vse krajane
 • 20. 9. 2019 (petek) ob 10.00 uri, urbani sprehod po centru Črne z županjo mag. Romano Lesjak
 • 20. 9. 2019 (petek) ob 16.00 uri, pohod po poteh slapov in hribov okrog črne
 • od 16. 9. 2019 do 21. 9. 2019 v okviru »dneva za gibanje«, ki ga bo organiziral CUDV Črna vabljeni krajani, da se jim pridružite pri različnih športnih aktivnosti. Za možnost sodelovanja pokličite na tel. št.: 02 87 04 000 (tajništvo CUDV).

Preberite tudi: Že šesto leto zapored simbolična podpora kolesarjev ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora

Dogajanje v Slovenj Gradcu:

Zavod EKOPREN si namreč v sodelovanju z društvoma raum AU in Varno aktivnih poti ter z Mestno občino Slovenj Gradec, prizadeva za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Zato v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM) izvajajo v Slovenj Gradcu dvomesečno akcijo “S kolesom v mesto”, pri kateri sodeluje kar 50 gostinskih in drugih lokalov. V Slovenj Gradcu so z dvomesečnim projektom začeli že v začetku avgusta, ta teden pa jih čaka tudi vrhunec dogajanja, o čemer si lahko več preberete TUKAJ in hkrati osvojite tudi lepo majico.

Več o dogajanju v SLovenj Gradcu najdete na spletni strani občine TUKAJ.

Občina Ravne, Prevalje, MežicaA.L.P. PECA

V okviru promocije kohezijske politike sredi tedna mobilnosti pripravlja A.L.P. Peca dogodek, s katerim želijo prispevati k večji prepoznavnosti pozitivnih učinkov kohezijske politike v lokalnem okolju in poudariti vrednote zdravega življenjskega sloga, med katere sodi tudi odločitev za alternativne oblike mobilnosti, kot sta pešačenje in kolesarjenje.

Z aktivnim sodelovanjem občanov različnih generacij, predstavnikov občin in organizacij, ki delujejo na tem področju, bo doseg in odmev sporočila večji, zato vas prijazno vabijo, da se nam pridružite v sredo, 18. 9. 2019, ob 9.30 v ravenskem parku. Kratkim pozdravnim nagovorom predstavnikov Občine Ravne na Koroškem, NIJZ in A.L.P. Peca bo sledil razgiban program in okusna zdrava pogostitev.

Nakar sledi ob 9.45 skupinsko gibanje, ob 10.00 hoja upanja po parku – Europa Donna Slovenija in ob 10.30 zbor na PICIKL postaji pred DTK-jem, predstavitev sistema izposoje koles v Občini Ravne na Koroškem, ob 11.00 nastop plesne skupine Koroškega medgeneracijskega centra, nato pa se boste podali na pot z lastnimi ali izposojenimi električnimi kolesi proti Prevaljam. Sledi ogled in predstavitev trgovine Enduro. Pred prevaljsko občino pa nagovor predstavnika Občine Prevalje, predstavitev sistema izposoje koles v Občini Prevalje, nato degustacija domačih izdelkov Martine Libnik in druženje na tržnici. Vašo udeležbo potrdite na telefon: 02 821 78 60 (A. L. P. Peca). Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.

Dogajanju se bodo pridružili tudi občani Mežice, ki se bodo s kolesai odpravili iz Mežice do Raven in nazaj.

Več o tednu mobilnosti najdete TUKAJ.

Vir: občine, www.gov.si, https://tedenmobilnosti.si

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.