Kdo dnevno opravi več poti peš, moški ali ženske?

Po podatkih Statističnega urada RS so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, v letu 2017 vsak dan prehodili milijon poti, skupna razdalja teh poti ustreza 50-kratniku dolžine ekvatorja. Na spletni strani urada pa so objavili tudi podatke, kdo dnevno opravi več poti peš, moški ali ženske oziroma mlajši ali starejši.

V enem dnevu peš opravili skoraj milijon poti

Prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, so v 2017 v enem dnevu peš opravili skoraj milijon svojih dnevnih poti (939.863). Povprečna pot je bila dolga 2 km, trajala pa je skoraj pol ure. Skupna dolžina vseh prehojenih (delno tudi pretečenih) poti v enem dnevu je znašala skoraj 2 mio. km – to je razdalja, ki ustreza 50-kratniku dolžine ekvatorja ali 2.000-kratniku dolžine reke Save. Za to razdaljo so prebivalci dnevno porabili skoraj 490.000 ur, kar bi znašalo več kot 20.000 dni ali približno 56 let.

Kdo dnevno opravi več poti peš, moški ali ženske?

Moški in ženske so na dan opravili skoraj enako število poti, vendar pa so ženske 26 % svojih poti opravile peš, moški pa 16 %. Prebivalke Slovenije, stare od 15 do 84 let, so v enem dnevu prehodile 1,1 mio km, kar je 56 % skupne razdalje vseh poti, ki so jih tako ženske kot moški prehodili v enem dnevu. Moški so kot vozniki osebnih avtomobilov opravili 64 % svojih poti, kot sopotniki pa 7 %. Ženske so bile voznice osebnih avtomobilov na 46 % svojih poti, sopotnice pa na 19 % svojih poti.

Kdo dnevno opravi več poti peš, mladi ali starejši?

Največja deleža vsakdanjih poti, ki so bile opravljene peš, so opravili prebivalci starostnih skupin 71–84 let in 56–70 let, in sicer 36 % in 26 %. V najmlajši opazovani populaciji (15–25 let) so bili deleži poti, ki so bile prehojene ali opravljene z javnimi prevoznimi sredstvi ali kot sopotnik v osebnem avtomobilu, enaki, in sicer so znašali po 21%.

Kadar so se na pot odpravili peš, sta bila naša namena poti najpogosteje, tj. pri 75 % poti, ali prosti čas (druženja, obiski prireditev, rekreacija, delo na vrtu ali njivi) ali pa nakupovanje.

Besedilo: SURS

Dogodki