DZ potrdil, da so živali čuteča živa bitja in ne več stvari

Državni zbor je včeraj s 47 glasovi za in 37 glasovi proti potrdil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki med drugim prinaša tudi novost, po kateri niso živali opredeljene več kot stvari, temveč kot čuteča živa bitja.

Predlog prinaša še nekatere druge bistvene rešitve, kot so “prenova etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev ter prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.” so zapisali na gov.si.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v nagovoru ob razpravi v državnem zboru poudarila: “Največ medijske pozornosti pri dopolnjenem predlogu novele stvarnopravnega zakonika je deležna opredelitev, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja. Naš zakonik v preteklosti ni sledil npr. nemškemu, avstrijskemu ali francoskemu, da bi urejal posebni položaj živali. Menim, da je nastopil čas v družbi, da se vnese določba, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja, ki so deležna posebne zaščite. Živali ne moremo in ne smemo – tudi – pri urejanju njihovega položaja in ravnanja z njimi na civilnih področjih – gledati zgolj kot na predmet, ki ga človek obvladuje. Njihova funkcija ni samo in izključno – služiti in izpolnjevati osebne interese lastnika. Predlog odkazuje na uporabo posebnih specialnih pravil, ki urejajo dopusten način ravnanja z živalmi, in obveznosti, ki jih imamo ljudje do njih, tako da jim je – kot čutečim živim bitjem zagotovljena njihova dobrobit ter da se človek tudi pri izvrševanju svojih stvarnih pravic vzdrži ravnanj, ki živalim povzročajo nerazumno nepotrebno trpljenje. Na to nas napotuje tako Pogodba o delovanju Evropske unije kot tudi naše ustavno sodišče.”

Živali niso opredeljene več kot stvari, temveč kot čuteča živa bitja.

Pri tem naj omenimo, da sta ZA glasovala oba koroška poslanca v Državnem zboru Jani Prednik in Jože Lenart. 

Jože Lenart pa je na svojem Facebook profilu delil besede Dragice Vrkič Kozlan: “Preden se razvname razprava o pomenu današnje spremembe zakona, naj jo pojasnim. Gre za spremembo stvarnopravnega zakonika in definicije živali kot čutečega bitja. To pomeni, da je potrebno živalim priskrbeti hrano, vodo, zavetje in oskrbo. Da se živali ne sme zapustiti in na drugi strani, da žival ni več stvar. Torej ne more biti vprašanje rubeža.”

Kdo je glasoval ZA in kdo PROTI pa preverite tukaj.

VIR: GOV.SI

Dogodki

Prosta delovna mesta