Search
Close this search box.

Dars letos načrtuje za 106 milijonov evrov obnov na avtocestnem omrežju

Dars za letos načrtuje investicije v skupni vrednosti 301 milijon evrov, od tega naj bi za gradbena dela v okviru obnov avtocest in hitrih cest namenili 106 milijonov evrov, za investicije v novogradnje pa 77 milijonov evrov. Kot najzahtevnejši projekt obnove v upravljavcu avtocest izpostavljajo rekonstrukcijo odseka Dramlje-Slovenske Konjice.

Za prenovo tega odseka štajerske avtoceste je Dars izbral konzorcij pod vodstvom novomeškega CGP, ponudbena cena pa je 69,95 milijona evrov brez DDV. Postopek oddaje javnega naročila sicer še ni pravnomočno zaključen.

Dela bodo, kot so za STA strnili na Darsu, obsegala rekonstrukcijo okoli sedem kilometrov cestišča v smeri Celja in okoli devet kilometrov cestišča v smeri Maribora, obnovljeno bo vozišče v predorih Pletovarje in Golo rebro, ki bosta tudi tehnično in varnostno nadgrajena, prenovljeni bodo premostitveni objekti Grapa, Škedenj I in Škedenj II.

V času glavnih obnovitvenih del bo eno smerno vozišče pod popolno zaporo, promet po drugi polovici avtoceste pa bo urejen dvosmerno. Ostala dela bodo potekala pod različnimi tipi prometnih ureditev z zagotavljanjem prevoznosti dveh pasov v obeh smereh.

Rok za izvedbo vseh del je 410 dni od uvedbe v delo. Dela bodo tako potekala dve gradbeni sezoni, pri čemer je popolna zapora smernih vozišč v smeri Celja in Maribora načrtovana v poletnih mesecih letos in prihodnje leto, zato takrat na Darsu pričakujejo zastoje.

Obnovitvena dela bodo letos v primeru, da bodo postopki izbire izvajalcev uspešno zaključeni, stekla še na gorenjski avtocesti pri Jesenicah, kjer bosta obnovljena viadukta Podmežakla 3 in 4, na hitri cesti Škofije-Srmin in na odseku dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem.

Na vipavski hitri cesti načrtujejo izvedbo dodatnih protivetrnih ukrepov in obnove na določenih delih odsekov Razdrto-Vipava-Ajdovščina-pokriti vkop Vipavski križ. Na ljubljanski obvoznici naj bi v kratkem stekla preureditev priključka Ljubljana zahod z ureditvijo priključevanja na Tržaško cesto.

Na Darsu so spomnili, da se nadaljujejo tudi obnovitvena dela, ki so se začela lani. Gre za dela na severni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami, vključno z obsežno rekonstrukcijo priključka Leskoškova cesta. Krak na južnem delu priključka, ki vodi na obvoznico proti Zadobrovi, so odprli pred nekaj tedni, ostale krake pa bodo postopno odpirali za promet spomladi.

Nadaljevala se bodo tudi obnovitvena dela na gorenjski avtocesti med Lescami in Brezjami, na štajerski oz. pomurski avtocesti med Šentiljem, razcepom Dragučova in Lenartom ter na vipavski hitri cesti pred mejnim prehodom Vrtojba, kjer dela potekajo tudi čez zimo.

Za investicije v novogradnje Dars medtem letos skupno načrtuje 77 milijonov evrov. Pri tem je za nadaljevanje gradnje druge cevi karavanškega predora, kjer dolžina izkopa trenutno znaša okoli 2,4 kilometra od skupno 3,4 kilometra slovenskega dela predora, načrtovanih 27,4 milijona evrov.

Pri projektu tretje razvojne osi se bodo na njenem severnem delu letos nadaljevala dela na sklopu Jenina, po pravnomočno zaključenem postopku izbire izvajalca za odsek ob Škalskem jezeru in za del navezovalne ceste Konovo, kjer je Dars na razpisu izbral avstrijski Strabag, pa bi lahko stekla dela tudi tam. Planirana vrednost gradbenih del za letos je 28 milijonov evrov brez DDV.

Del tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem je sicer razdeljen na osem sklopov, na ostalih se še čaka gradbeno dovoljenje oziroma izdeluje projektna dokumentacija, ponekod potekajo že tudi razpisi za izbor izvajalca.

Ko gre za odsek med Šentrupertom in Velenjem, so na Darsu aprila letos na pristojno ministrstvo vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ob tem je po Darsovih navedbah pridobljenih 74 odstotkov površin, potrebnih za gradnjo.

Na južnem delu tretje razvojne osi, torej med dolenjsko avtocesto pri Novem mestu in mejnim prehodom Metlika oziroma Črnomljem, je pri pridobivanju dovoljenja za prvi odsek od priključka Novo Mesto vzhod do priključka Osredek že predlani prišlo do zapleta.

Gradbeno dovoljenje je bilo tako pridobljeno v oktobru 2021, a je upravno sodišče julija lani odpravilo gradbeno dovoljenje in ga vrnilo v vnovičen postopek. Septembra lani je Dars pristojnemu ministrstvu poslal dopolnjeno vlogo in zdaj čaka na odločitev.

Prva faza javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del na tem odseku je sicer zaključena, z zbiranjem ponudb pa bo Dars nadaljeval po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Ob ugodnem poteku dogodkov bi lahko dela stekla že letos.

Na drugih odsekih južnega dela medtem na delu od Osredka do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev potekajo izdelava dokumentacije in odkupi zemljišč, za dele načrtovane prometnice v Beli krajini pa izbori projektantov in ostali prvi koraki.

Med drugimi projekti na Darsu izpostavljajo še dokončanje projekta prenove malih avtocestnih počivališč. Lani so jih prenovili sedem, letos do maja pa naj bi zaključili še prenovo preostalih petih.

V kratkoročnih Darsovih načrtih so tudi začetek del za ureditev priključka Dragomer na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko, gradnja srminske in bertoške vpadnice, začetek gradnje odseka hitre ceste Markovci-Gorišnica-Ormož in dokončna ureditev navezave predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani.

Dars za letos načrtuje investicije v skupni vrednosti 301 milijon evrov, od tega naj bi za gradbena dela v okviru obnov avtocest in hitrih cest namenili 106 milijonov evrov, za investicije v novogradnje pa 77 milijonov evrov. Kot najzahtevnejši projekt obnove v upravljavcu avtocest izpostavljajo rekonstrukcijo odseka Dramlje-Slovenske Konjice.