Search
Close this search box.

Akcija »Otroci za varnost v prometu« poteka tudi na Koroškem

Vsako leto v mesecu novembru, v času okrog martinovega, v sodelovanju z lokalnimi policijskimi postajami, šolami in vrtci v regiji na NIJZ izpeljejo akcijo »Otroci za varnost v prometu«. Sodelavci Območne enote Ravne na Koroškem NIJZ sodelujejo kot organizatorji preventivnih aktivnosti za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola in krepitve varnosti v prometu.

Tako so v mesecu oktobru zbirali izdelke otrok koroških vrtcev in šol na temo varnosti v prometu, s poudarkom na sporočilu, da alkohol in vožnja ne spadata skupaj. Skupno so prejeli 1149 izdelkov, sodelovalo pa je 14 osnovnih šol s podružnicami, 4 vrtci in 76 mentorjev. Izdelke so nato, skupaj z informativnimi gradivi pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, razdelili med sodelujoče policijske postaje.

K sodelovanju so letos pristopile vse štiri policijske postaje – Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Dravograd, česar so pri NIJZ še posebej veseli. Policisti bodo, bodisi skupaj z otroci, predstavniki Zveze šoferjev in avtomehanikov, ali sami, razdelili zdelke voznikom, ki jih bodo ustavili na martinovo, torej 11. novembra 2019.

Projekt SOPA ali Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1 – Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trga dela. Projekt SOPA se je pričel oktobra 2016 in bo trajal do decembra 2020. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola.

Poleg otroškega izdelka bodo vozniki prejeli tudi gradivo projekta SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola), čigar namen je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje odraslih prebivalcev Slovenije ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Pristop SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj,

Besedilo: NIJZ OE Ravne, SOPA