Search
Close this search box.

Za eno od prestižnih priznanj se poteguje tudi Prva osnovna šola Slovenj Gradec

V torek, 5. oktobra, bodo v Ajdovščini podelili priznanja osnovnim šolam za delovanje na področju kulture. Med šolami, ki se letos potegujejo za prestižne nazive, je tudi Prva osnovna šola Slovenj Gradec.

V Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini bo potekala zaključna slovesnost projekta Kulturna šola 2021, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Na dogodku bodo podelili naziv Naj kulturna šola 2021 in priznanja v treh kategorijah, vezanih na velikost šole – male, srednje in velike. Poleg tega bodo podelili tudi priznanja za posebne dosežke, ki jih bodo prejele najboljše šole za delovanje na naslednjih področjih: gledališče, folklora, literatura, likovna in filmska dejavnost ter področje varovanja kulturne dediščine. JSKD je projekt izpeljal že petnajsto leto zapored, v njem pa lahko sodelujejo osnovne šole iz vse Slovenije. Naziv kulturna šola, ki nosilcu daje priznanje in hkrati nalaga zavezo, je doslej prejelo že več kot 300 osnovnih šol iz vseh slovenskih regij.

Na javni poziv za pridobitev naziva kulturna šola se je letos prijavilo 75 osnovnih šol. Ocenjevalna komisija je ovrednotila prispele vloge in določila, katere šole izpolnjujejo razpisne kriterije za prejem naziva Kulturna šola za obdobje štirih let. Najboljšim med njimi pa bodo podelili še zgoraj naštete posebne nazive in priznanja.

Projekt Kulturna šola izvaja JSKD z namenom spodbujanja kulturne vzgoje in ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih, hkrati pa podpira kakovostne dosežke v izbranih dejavnostih. Posebno skrb JSKD namenja izobraževanju mentorjev, tudi na področjih, ki so pri pouku del neobveznih izbirnih predmetov (NIP). Organizatorji in
izvajalci projekta hkrati stremijo k temu, da bi šole postale žarišča kulturnega dogajanja v svojih, predvsem manjših okoljih.

S projektom Kulturna šola in razglasitvijo najboljših šol želijo na JSKD predstaviti najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse. Želijo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo dovolj pozornosti, in priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost izbirati med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi.

»Naša želja in prvi cilj projekta, ki ga JSKD uspešno izvaja že petnajst let, je, da bi imeli učenci vseh osnovnih šol enake možnosti za ustvarjanje in delovanje v čim bolj raznolikih in kakovostnih kulturnih dejavnostih. Z raziskovanjem različnih umetniških področij, bodisi je to gledališče, glasba, ples, literatura, likovna umetnost …, lahko učenci razvijajo svoje talente in se vključujejo v različne kulturne interesne dejavnosti. Izjemno nas veseli, da ustvarjalni naboj med osnovnošolsko mladino tudi po letu in pol omejitev, ki so dodobra ohromile dobršen del našega življenja, ni popustil, saj so se tudi letos šole na razpis za kulturno šolo odzvale v velikem številu.« Damjan Damjanovič, direktor JSKD

Lanski kulturni program je pripravila OŠ Boštanj. Zaključna prireditev projekta je vselej potekala na šoli, ki je naziv Naj kulturna šola prejela leto poprej, podelitev pa je spremljalo celodnevno dogajanje z različnimi delavnicami, predstavitvami in kulturnim programom, ki so se ga udeležili predstavniki vseh v projektu sodelujočih šol. Lani je organizator zaradi epidemije zaključno prireditev izpeljal nekoliko drugače, s podelitvijo priznanj v Mestnem muzeju v Ljubljani, kjer se je z nazivom naj kulturna šola okitila Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina. Zaključna prireditev bo tako letos potekala v Ajdovščini pod gostiteljstvom lanske zmagovalke. Tudi letos bo zaradi epidemije dogodek potekal v nekoliko okrnjeni obliki, saj bodo zaradi omejitev na podelitvi sodelovali le predstavniki šol, ki so se prijavile na letošnji javni poziv, ter tistih, ki bodo prejele posebne nazive, ter vabljeni gostje.

Za prestižna priznanja za delovanje na področju kulture se letos potegujejo:

  • Osnovna šola Rače,
  • Osnovna šola Artiče,
  • Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana,
  • Prva osnovna šola Slovenj Gradec,
  • Osnovna Dvojezična osnovna šola 1 Lendava,
  • Osnovna šola Preserje pri Radomljah in
  • Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje.

Dogodki

V torek, 5. oktobra, bodo v Ajdovščini podelili priznanja osnovnim šolam za delovanje na področju kulture. Med šolami, ki se letos potegujejo za prestižne nazive, je tudi Prva osnovna šola Slovenj Gradec.