V Cankarjevem domu podelili priznanja JSKD za leto 2021. Med dobitniki tudi koroški kulturnik Franjo Murko (FOTO)

V soboto, 12. marca, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani podelil najvišja odličja in priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Med prejemniki priznanj pa je bil tudi Franjo Murko, vsestranski kulturni ustvarjalec in organizator iz Slovenj Gradca, ki je prejel srebrno plaketo za dolgoletno in uspešno delo na področju ljubiteljske kulture.

Na dogodku, ki ga je obogatil glasbeni nastop skupine Jazzva, sta zbrane pozdravila direktor JSKD Damjan Damjanovič in državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc, ki je med drugim poudarila, da ljubiteljska kultura ljudi povezuje v vsakdanjem bivanjskem okolju in jih iz bremen vsakdana dviga v svetove kreativnih sanj in domišljije. »Ljubiteljska kultura je tista, ki ljudem daje možnost za osebnostno izražanje in rast, je tista, ki najbolj zmore v svoj krog zajeti vse generacije, zato odpira prostor za medgeneracijsko sodelovanje. Mladim omogoča, da vstopajo v svet umetnosti in preizkusijo svoje umetniške talente ter hkrati predstavlja podstat, iz katere posamezniki črpajo moč in navdih za morebitno profesionalno umetniško ustvarjanje.«

Za priznanja se je potegovalo 40 predlaganih kandidatov in kandidatk, ki pomembno (so)ustvarjajo na področju ljubiteljske kulture v svojem lokalnem ali širšem okolju. O prejemnikih je odločala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predsednik dr. Tomaž Simetinger ter člani mag. Marko Rupel, mag. Marijana Kolenko, Andreja Koblar Perko in dr. Inge Breznik.

JSKD priznanja ljubiteljskim kulturnikom podeljuje že več kot dvajset let. Zlata plaketa je priznanje za življenjsko delo in je najvišje odličje, ki ga JSKD podeli za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v daljšem obdobju, srebrne plakete pa so priznanja za dolgoletno in uspešno delo na področju ljubiteljske kulture. Od leta 2011 sklad podeljuje tudi zlate znake za odmevne dosežke mlajših ustvarjalcev in poustvarjalcev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture.

Zlato plaketo za življenjsko delo je tokrat prejela kiparka Dragica Čadež Lapajne, ki je slovenski umetniški prostor zaznamovala z lastnim kiparskim opusom ter predanim pedagoškim in mentorskim delom. Poudarila je, da je umetniško izražanje pomembno v vseh življenjskih obdobjih, sama pa se je preizkusila v poučevanju tako v okviru delavnic JSKD kot na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. »Mnogi šele v pokoju zaživijo in spoznajo svoja nagnjenja in talente, o katerih so nekoč morda sanjali. Prav tako pa je treba pomagati mladim, ki odkrivajo in iščejo svojo ustvarjalnost. S svojimi izkušnjami jim lahko pomagam in olajšam iskanje poti, ki pa si jo seveda mora na koncu izboriti vsak sam.«

Srebrne plakete so prejeli Marina Cernetig, predana kulturnica, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in slovenskega jezika v Benečiji, Radovan Čok, vsestranski filmski ustvarjalec – subtilni raziskovalec svetlobe in scenske osvetlitve, Franjo Murko, vsestranski kulturni ustvarjalec in organizator, še posebej zavezan glasbi in petju, in Lučka Maria Peterlin, avtorica gledaliških in radijskih besedil, kulturna organizatorka, pedagoginja in gledališka mentorica v slovenski skupnosti v Italiji. Jasna Žitnik Remic je prejela zlati znak za izjemne ustvarjalne dosežke na področju vokalne glasbe. Nagrajenke in nagrajenci so bili zbranim predstavljeni v dokumentarnem filmu scenaristke in režiserke Kaye Tokuhisha, v katerem so igrivo izrisani portreti in dosežki letošnjih dobitnic in dobitnikov priznanj.

Franjo Murko je vsestranski kulturni ustvarjalec in organizator, ki je pri svojem delu posebej zavezan glasbi in petju. Leta 1975 je sodeloval pri ustanovitvi mešanega pevskega zbora pri Kulturnem društvu Slovenj Gradec, dve leti pozneje pa je bil med ustanovitelji slovenjgraškega okteta Korotan. Ta se je leta 1982 preimenoval v oktet Lesna, ki je s pesmijo ime Slovenj Gradca ponesel po vsem svetu in ga postavil v središče kulturnega življenja domačega kraja. Franjo Murko je bil tudi med prvimi, ki so v novejšem času prepoznali zaradi nesrečnih, zgodovinsko pogojenih okoliščin dalj časa odrinjene in v nekaterih obdobjih celo zamolčane vrednote in ustvarjalce. Zadnjih 15 let je Franjo Murko tudi predsednik Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec, ki trenutno združuje 21 kulturnih društev Mislinjske doline.

Vir: JSKD