Search
Close this search box.

Nova EU pravila na področju zdravja rastlin

S 14. decembrom 2019 so se v Evropski uniji začela uporabljati nova pravila na področju zdravja rastlin, ki so določena v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin ter njenih izvedbenih in delegiranih aktih, so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Nova zakonodaja bo zagotovila, da bomo v EU bolje pripravljeni na spopadanje z izbruhi rastlinskih bolezni in škodljivcev, obenem pa bo okrepila zaščito ozemlja EU pred vstopom novih bolezni in škodljivcev, ki v EU še niso navzoči in bi lahko po vnosu v EU povzročili škodljive ekonomske, okoljske in socialne posledice.

“Začetek uporabe nove EU uredbe o zdravju rastlin pomeni pomemben korak za zaščito kmetijstva, prehranske verige in okolja v EU pred nevarnimi rastlinskimi boleznimi in škodljivci. Rastline so osnova naše prehranske verige, saj brez rastlinske proizvodnje ne bi bilo ne hrane za ljudi in ne krme za živali. So tudi del naravnega okolja, v katerem živimo, pa tudi pokrajine našega vsakdanjega življenja. Zato imajo lahko izbruhi rastlinskih bolezni in škodljivcev uničujoče učinke na kakovost našega življenja in našega gospodarstva. Rastlinske bolezni lahko vplivajo na preživetje kmetov, lastnikov dreves ali trgovcev, na varnost in kakovost ter ceno naše hrane, pa tudi na stanje naših gozdov in parkov,” so zapisali na strani ministrstva.

Namen novih pravil je posodobitev sistema zdravstvenega varstva rastlin in zagotovitev strožjih ter učinkovitejših ukrepov za zaščito ozemlja in rastlin Evropske unije pred nevarnimi boleznimi in škodljivci. Novi pravni okvir bo omogočal varnejše trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi z vidika škodljivih organizmov ter z drugačnimi pristopi omilil vplive podnebnih sprememb na zdravje kmetijskih pridelkov in gozdov.

Med novimi določbami, s katerimi bomo v EU zagotovili pravočasno in hitro obravnavanje potencialno uničujočih posledic nekaterih rastlinskih bolezni in škodljivcev so programi za zgodnje odkrivanje rastlinskih bolezni in škodljivcev, preventivni načrti ukrepov za izkoreninjenje, strožja pravila nadzora uvoza rastlin z visokim tveganjem in okrepljena pravila za certificiranje rastlinskih proizvodov. Nova pravila tudi razširjajo sezname rastlin in rastlinskih proizvodov za preglede ob vnosu v EU, tako za namene trgovanja kot tudi potniške prtljage in spletne prodaje.

Od tega novega pristopa bodo imeli koristi različni deležniki, pojasnjujejo na ministrstvu.

  • Državljani: boljša zaščita krajine in gozdov, javnih in zasebnih zelenih površin, manjša potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev;
  • Pridelovalci in kmetje: enostavnejša in preglednejša dokumentacija za trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi (rastlinski potni list), ki obenem zagotavlja boljšo zaščito njihove proizvodnje;
  • Drugi nosilci dejavnosti: skupni register izvajalcev, usklajena sledljivost;
  • Finančna podpora EU državam članicam za zgodnje odkrivanje bolezni in škodljivcev in v primeru izbruhov za izvajanje ukrepov izkoreninjenja.

Besedilo: www.gov.si – Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dogodki