Cerar poziva upravo DARS k odgovorom, sicer naj ta odstopi

Danes je na sedežu SMC v Ljubljani potekal sestanek med Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os ter vodstvom stranke SMC. Povod za srečanje je bilo pismo Mladinske iniciative, naslovljeno na dr. Mira Cerarja, zaradi odmikov v časovnici izgradnje 3. razvojne osi na Koroško.
Prisotni so uvodoma ugotovili, da je bil julija 2017 podpisan protokol, ki zajema tudi časovnico izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Protokol bazira na obljubi vlade Mira Cerarja iz marca 2015, da se bo gradnja odseka štiripasovne hitre ceste A1 – Velenje – Slovenj Gradec pričela prav v letošnjem letu. Z dokumenti je bilo ugotovljeno, da je časovnico, ki je sestavni del protokola, pripravil DARS. Na podlagi teh okoliščin sta bila sprejeta naslednja zaključka:
  1. Na relaciji Velenje – Slovenj Gradec ne obstajajo nikakršne objektivne okoliščine, da se gradnja tega odseka ne bi mogla pričeti v decembru 2019, saj se pogodbeni rok za izvedbo projektiranja izteče v jeseni tega leta. Zato vztrajamo, da mora DARS časovnico iz protokola v tem delu realizirati tako, kot je bila predvidena.
  2. Uprava DARS-a mora podati pojasnilo, zakaj ni ugovarjala predlagani časovnici v protokolu julija 2017 oz. javno opozorila, da ta po njihovem mnenju ni bila realna. Če je uprava DARS ob podpisu protokola menila, da vsebina ni realna, bi pričakovali, da bo zato odstopila. Če uprava DARS danes nima tehtnih in objektivnih razlogov, s katerimi pojasnjuje zamike v časovnici izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, se pričakuje njihov odstop.
Na srečanju sta bila s strani Mladinske iniciative za 3. razvojno os prisotna Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik. S strani SMC sta bila prisotna predsednik in zunanji minister dr. Miro Cerar ter nekdanji minister dr. Peter Gašperšič.
Besedilo: Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije