Novomeška Krka ponovno uspešno in rekordno

V tem tednu je vlagatelje na Ljubljanski borzi razveselila objava devetmesečnega poslovnega izida novomeške Krke. Delnice domačega največjega farmacevta so v četrtek po objavi poslovnega izida na trgu Ljubljanske borze poskočile za 2,6 odstotka na 84,6 EUR na delnico. Krkine delnice so sicer v letošnjem letu na ceni pridobile 16,6 odstotka,  poleg tega pa tudi izplačale 4,2 EUR dividende na delnico.

V devetmesečju so prihodki Krke na ravni skupine znašali 1,156 milijarde EUR. Prihodki od prodaje so se v tem obdobju glede na enako obdobje lani povišali za 6 odstotkov, čisti dobiček pa se je povišal za 22 odstotkov na dobrih 210 milijonov EUR.

Na trgih zunaj Slovenije so pri Krki ustvarili 94% prodaje skupine Krka. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 240,3 milijona EUR in z 10-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 123,9 milijona EUR prodaje in 4-odstotnorastjo ter nemški trg s 73,1 milijona EUR prodaje in 32-odstotno rastjo.  Na ravni Skupine za letos pričakujejo iz naslova prodaje vsaj  1,52 milijarde EUR prihodkov ter okoli 260 milijonov EUR dobička. Za naslednje leto pa pričakujejo prodajo v višini 1,54 milijarde EUR in dobiček okoli 265 milijonov EUR. Do leta 2024 pa osredni strateški cilj ostaja količinska/vrednostna  rast  prodaje v višini najmanj 5 odstotkov povprečno na leto. Krka si v prihodnjih letih obeta tudi rast prodaje iz kitajskega trga, kjer je konec leta 2017 lokalnim parterjem ustanovila skupno proizvodno podjetje.

Kljub nadavi rasti tečajev Krkinih delnic te v primerjavi s primerljivimi podjetji ostajajo poceni ob tem da lahko za prihodnje leto pričakujemo še nekoliko višjo dividendo, kot so jo Krkini delničarji prejeli v tem letu.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Več iz istega kraja