Search
Close this search box.

Hitra rast naftnih cen ter cen delnic NLB

V zadnjem tednu dni smo bili na globalnih kapitalskih trgih priča višjim rastem naftnih cen, nadaljevanju depreciacije dolarja napram evru in 10-odsotni rasti delnic NLB na domačem trgu.

Med osrednjimi surovinami je nafta z 30-odsotonim donosom letos najbolj donosna surovina in sicer na račun pričakovanega povišanja globalnega povpraševanje (še posebej) v drugi polovici letošnjega leta ter na račun omejevanj količin proizvodnje s strani OPEC+ zaradi globalne epidemiološke situacije. Naftne cene nadaljujejo svojo rast in so v zadnjem tednu dni pridobile 5 odstotkov. Cene nafte WTI se gibljejo pri 63,5 dolarja na sodček, cene nafte Brent pa pri 67,3 dolarja na sodček.

V sredo je Fedov predsednik Jerome Powell v sovjem pričevanju v predstavniškem domu ZDA, poudaril, da ima ameriško gospodarstvo še dolgo pot do okrevanja, zlasti na trgu dela. Ob tem je poskušal omiliti strahove pred grožnjo visoke inflacije glede na povpraševanje v ekonomiji. S tem je nakazal trenutno nepripravljenost Ameriške centralne banke, da zviša obrestne mere, kar je povzročilo, da je tečaj EURUSD v sredno pridobil 0,5 odstotka.

Na podlagi dobrega poslovnega izida Skupe NLB, ki je bil objavljen pretekli četrtek so delnice NLB v naslednjih petih trgovalnih dneh pridobile več kot 10 odstotkov. NLB Skupina je sicer po nerevidiranih podatkih v letu 2020 ustvarila 268,9 milijona evrov čistega dobička. Predhodni nerevidirani finančni rezultati NLB Skupine kažejo, da je bilo leto 2020 kljub izzivom pandemije COVID-19 in posledične hibernacije gospodarstva zelo stabilno leto, saj so se glavni prihodki iz posojil in poslov z nadomestili in provizijami hitro vrnili na raven pred COVID-19. Rezultati Skupine so pokazali trdnost in odpornost njenega trajnostnega poslovnega modela, vključno z dobrimi merili za prevzemanje tveganj med gospodarskimi cikli. Skupni čisti prihodki iz poslovanja NLB Skupine so znašali 504,5 milijona evrov, kar predstavlja zmerno 2-odstotno zmanjšanje glede na enako obdobje lani (2019: 517,2 milijona evrov).  Prevzem Komercijalne banke a.d. Beograd konec decembra 2020 je k bilanci stanja Skupine dodal 4,3 milijarde evrov, tako da skupna bilančna vsota NLB Skupine znaša skoraj 20 milijard evrov (19,6 milijarde evrov). Zaključek tega procesa je pomenil še en zelo pomemben mejnik v strategiji Skupine, da postane vodilna finančna institucija, ki se osredotoča in ima sedež v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi.

Sicer pa delniški trgi letos glede na visoko likvidnost v globalnem finančnem sistemu, ležarine, negativne obrestne mere in glede na pričakovano visoko gospodarsko rast v letu 2021 na splošno ostajajo zelo zanimivi.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

V zadnjem tednu dni smo bili na globalnih kapitalskih trgih priča višjim rastem naftnih cen, nadaljevanju depreciacije dolarja napram evru in 10-odsotni rasti delnic NLB na domačem trgu.