Bo dovolj likvidnosti ob povišanju naročil?

Po štirih dneh pogajanj smo v začetku tedna bili priča dogovoru o paketu pomoči katerega bodo države članice uporabile za lajšanje negativnih finančno ekonomskih učinkov epidemiološke situacije. Voditelji Evropske unije so uspeli doseči dogovor o 750 milijard EUR težkem paketu. Glavni del paketa sestavlja 390 milijard EUR nepovratnih sredstev, preostanek 360 milijard EUR pa bo namenjen posojilom z nizkimi obrestnimi merami za države članice. Pomembno se je zavedati, da bodo države obširen del  teh denarnih sredstev morale črpati, Slovenija pa žal po dosedanjih dolgoletnih izkušnjah ni med boljšimi državami pri črpanju evropskih sredstev.

S koncem poletja in v kolikor ne bo prišlo do resnejših ponovnih omejevanj ekonomskega življenja lahko pričakujemo, da se bodo podjetja v zgodnji jeseni znašla v situaciji, kjer bodo deležna povišanja pri povpraševanju. To bi lahko pomenilo, da bi se lahko nekatera tradicionalno stabilna domača podjetja lahko znašla v situaciji s povišanjem naročil in s premalo denarja za pokritje vseh potrebnih tekočih stroškov za izvrševanja povišanja teh naročil. Na temu mestu bi lahko svojo pomembo vlogo lahko odigral predvsem domači trg dolžniškega kapitala. Za pokritje stroškov vezanih na obratna sredstva podjetja  so na trgu dolžniškega kapitala namenjeni t.i. komercialni zapisi, ki so kratkoročni dolžniški finančni vrednostni papirji, ki jih podjetje lahko izda za dobo največ 12 mesecev tipično preko borzno posredniške hiše ali banke.  Zaradi svoje ročnosti in hitrejšega postopka izdaje, kot je v primeru obveznic, so komercialni zapisi primerni za financiranje oziroma pokritje obratnih stroškov. Komercialni zapisi so v aktualnem ekonomskem okolju lahko primerna rešitev, še posebej, kadar bi se sicer dobro stoječe podjetje, zaradi negativnih učinkov epidemiološke krize, znašlo v situaciji, kjer bi zaradi prenizke likvidnosti težje izpolnjevalo lastna naročila.  Komercialni zapisi se od bančnih kreditov sicer  razlikujejo po tem, da njihovi kupci tipično ne zahtevajo jamstva, vendar zaveze, ki lahko manj vplivajo na fleksibilnost poslovanja. Še najpomembneje pa je, da so razmere na globalnih kapitalskih trgih, ki vplivajo tudi na razmere doma, z vidika zahtevane donosnosti na kratkoročne dolžnike papirje, torej komercialne zapise izredno zanimive.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Več iz istega kraja