Pot na Peco bo v naslednjih tednih ovirana

Na površju Pece je septembra letos predvideno odstranjevanje zarasti (ruševja) z namenom ohranitve in obnovitve habitata visokogorskih travišč z redkimi in zavarovanimi rastlinskimi vrstami ter habitata koconogih kur (divjega petelina, ruševca in belke).
Peca

V okviru projekta »BANAP – ravnovesje za naravo in ljudi« se bo na površju Pece v mesecu septembru izvajalo čiščenje grmovne zarasti – ruševja. Gre za naravovarstveni ukrep, ki bo pomembno prispeval k ohranitvi biotske raznovrstnosti evropsko pomembnih alpinskih travišč in ohranitvi življenjskega prostora ogroženih vrst ptic na tem območju.

Vse obiskovalce, ljubitelje narave prosijo za strpnost in previdnost v času čistilnih del. Z ukrepom bodo zmanjšali trend zaraščanja alpskih travišč in povečali površine za ekstenzivno pašo, saj je ta  ključna za zagotavljanje trajnosti alpinskih travišč na Peci.

Na tem našem najvzhodnejšem dvatisočaku, kjer so še pred nekaj desetletji s pašo ovac in občasnim čiščenjem lesne zarasti preprečevali zaraščanje ovršja z rušjem, se danes območja kljub vsakoletnim prizadevanjem Lovske družine Koprivna-Topla, ki izvaja čistilne akcije, vidno zaraščajo. Na srečo se tudi domačini ponovno vračajo k tradicionalni rabi in se paša na ovršju Pece ponovno izvaja ter tako zaraščanje tudi upočasnjuje.

Dolgoročni učinek teh ukrepov bo sčasoma viden v še bolj pisani poletni preprogi alpskih cvetlic, ki nas bodo, kljub izrazitim klimatskim spremembam, še dolgo razveseljevale.

Vsi lahko izdatno pripomoremo z odgovornim obiskom gore, tako da na goro gremo peš, po označenih poteh, s psmi na povodcih, brez motornih vozil in da nanjo ne prinašamo in zasajamo neavtohtonih vrst.

Planinske poti bodo normalno pohodne, območje del pa bo ustrezno označeno z opozorilnimi tablami. Dela bodo potekala pod strokovnim nadzorom Zavoda za gozdove, Območna enota Slovenj Gradec in Zavoda RS za varstvo narave. Za več informacij se lahko obrnete na Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.