Search
Close this search box.

Zveza srednjih šol in dijaških domov svari pred diskriminacijo dijakov

Potem ko je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) zaostrila pogoje za vpis dijakov s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom v univerzitetne študijske programe, Zveza srednjih šol in dijaških domov opozarja na diskriminacijo. Dijaki morajo biti namreč o možnostih za nadaljnje izobraževanje seznanjeni že ob vpisu.

V zadnjih letih je veljalo, da se lahko dijaki s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom vpišejo skorajda na kateri koli univerzitetni študijski program, tik pred letošnjim vpisom pa so mnogi presenečeno ugotovili, da se v nekatere smeri študija ne morejo več vpisati.

Nakvis namreč od univerz in visokošolskih zavodov, sklicujoč se na zakonodajo, zahteva zaostritev pogojev. Univerza v Ljubljani je tako tik pred vpisom za naslednje študijsko leto že uvedla spremembe za vpis dijakov s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom v univerzitetne študijske programe. Ti se po novem lahko vpišejo le še v študijske programe, ki se pokrivajo s programi srednjih šol, na katerih so opravljali maturo.

“Podpiramo zakonito ravnanje univerz in visokošolskih zavodov v skladu z zakonom o visokem šolstvu, predvsem v delu, kjer se določajo kriteriji za vpis v študijske programe. Ne podpiramo pa nejasnih trenutnih odločitev, ki spodbujajo k diskriminaciji dijakov in k neenaki obravnavi,” so se v današnjem sporočilu za javnost na zaplet odzvali v Zvezi srednjih šol in dijaških domov.

Vsak posameznik, ki se vpisuje v srednjo šolo, mora biti ob vpisu seznanjen z zaključkom srednje šole in možnostmi nadaljnjega študija, so opozorili. Kot kaže, naj letos ne bi bilo tako, kar pomeni, da so dijakom kršene pravice, ki izhajajo iz pravilnika o vpisu v srednje šole, so podčrtali.

Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo univerze in visokošolski zavodi pravočasno objavili vpisne pogoje za posamezen študijski program, to pomeni na začetku vpisa v prvi letnik srednje šole. Pri vsakem študijskem programu pričakujejo tudi jasne opredelitve. Srednje šole morajo namreč kandidate za vpis skladno z omenjenim pravilnikom seznaniti z njihovimi možnostmi za nadaljnje izobraževanje že ob vpisu v srednje šole.

Na Nakvisu sicer trdijo, da so spremembe vpisnih pogojev zahtevali na podlagi zakona o visokem šolstvu, ki da v 38. členu nedvoumno določa, da se lahko v študij na univerzitetnem študijskem programu vpiše “tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature“.

To torej pomeni, da se lahko tisti s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom vpišejo le na univerzitetne programe z istega strokovnega področja, kar pa se po navedbah Nakvisa ni spoštovalo, zato “imamo v praksi že več kot 20 let neurejeno stanje“.

Zahteve so zaostrili kljub prošnji Univerze v Ljubljani za prehodno obdobje, v katerem bi lahko uveljavili spremembe. Pri tem naj bi jim Nakvis celo zagrozil, da univerzi ne bo podaljšal akreditacije. Na univerzi so navedli še, da zahteve za spremembe pogojev vpisa ne veljajo enotno za vso Slovenijo.

Dogodki

Potem ko je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) zaostrila pogoje za vpis dijakov s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom v univerzitetne študijske programe, Zveza srednjih šol in dijaških domov opozarja na diskriminacijo. Dijaki morajo biti namreč o možnostih za nadaljnje izobraževanje seznanjeni že ob vpisu.