Zagotovljena evropska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za slovenjgraško južno obvoznico

Služba Vladne RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za izdelavo projektne dokumentacije za slovenjgraško južno obvoznico. Vrednost projekta znaša dobrih 831.000 evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 587.000 evrov.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt “Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Južna obvoznica Slovenj Gradec.”

Cilj naložbe je izdelava projektne dokumentacije za slovenjgraško južno obvoznico, na podlagi katere bo mogoča izgradnja navezovalne ceste 3. razvojne osi – Južna obvoznica Slovenj Gradec. Izvedba naložbe bo prispevala k uresničitvi doseganja boljših prometnih povezav na TEN-T, ki so potrebne za lažjo dostopnost in skladnejši razvoj regije.

Vrednost projekta znaša dobrih 831.0000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 587.000 evrov.

Južna obvoznica Slovenj Gradec bo služila kot navezovalna cesta na tretjo razvojno os na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec. Na Mestni občini Slovenj Gradec že nekaj časa iščejo ustrezno traso, trenutno pa so v fazi pridobivanja soglasij ter umeščanja v prostor z novim prostorskim načrtom.

Ko bo občina pridobila vsa mnjenja o predlagani trasi južne obvoznice, bo javnost o tem tudi obvestila. Kdaj pa to bo, je sedaj težko predvideti. Ob javni razgrnitvi predloga občinskega prostorskega načrta pa bo možno podati pripombe in predloge na predlagano traso.

Kot poroča STA, si v Slovenj Gradcu želijo, da bi se južna obvoznica zgradila hkrati s hitro cesto, saj bi s tem strnjena naselja razbremenili prometa, ki se bo priključeval na hitro cesto. Naložbo v južno obvoznico so lani ocenili na 6,1 milijona evrov.

VIR: GOV.SI, STA

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila