Search
Close this search box.

Za inovacije na področju kmetijstva dodatnih 2,9 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov, peti razpis za dodelitev nepovratne podpore za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Na voljo je 2,88 milijona evrov
Fotografija je simbolična

Razpis, objavljen v petek v uradnem listu, je strukturiran v 12 sklopov, v vsakem je na voljo po 240.000 evrov.

Sredstva je mogoče pridobiti za projekte za podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov, za revitalizacijo in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po požarih oz. protipožarno varnost kmetijskih zemljišč ter za inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amoniaka pri rejnih živalih.

Podporo lahko dobijo tudi projekti za nove načine uporabe stranskih proizvodov na kmetiji ter za gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oz. prehrano ljudi (npr. alge, žuželke, mikrozelenje, kalčki) in visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba rešitev IoT, dronov, senzorjev, robotov).

Prav tako je na voljo podpora za optimizacijo porabe energije na kmetijskem gospodarstvu, za uporabo biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave, za prehrano čebel v primerih nezadostne paše, za nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo oz. za blaženje negativnih vplivov pozebe na pridelek, za pridelavo dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo ter za ekološko pridelavo hmelja.

Vlogo je mogoče oddati od 5. decembra letos do 15. februarja 2023 do 14. ure.

80 odstotkov razpisanih sredstev zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj, ostalo je slovenska soudeležba. Prek razpisa krijejo 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Dogodki

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov, peti razpis za dodelitev nepovratne podpore za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Na voljo je 2,88 milijona evrov