Search
Close this search box.

Vrtovec in Hajdinjak napovedala spremembe zakona o cestah glede odvoza vozil z avtocest

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak sta se danes pogovarjala o novostih, ki jih na področju odvoza pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest vpeljuje prenovljeni zakon o cestah in so povzročile razburjenje. Ker se z opozorili strinjata, napovedujeta takojšnjo spremembo zakona.

Prenovljeni zakon o cestah, ki ga je DZ sprejel ta teden, Darsu daje možnost, da tudi za vozila, lažja od 3,5 tone, torej ne več le za tovorna vozila, kot je veljalo do zdaj, določi pravila, tehnične zahteve, postopke in najvišjo ceno za odvoz pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtocest in hitrih cest. Prav tako zakon Darsu za vsa vozila daje pristojnost izbora izvajalcev odvoza.

Zakon v določilih, ki so bila vanj vnesena na podlagi dopolnila koalicijskih strank, tako med drugim predvideva, da bi moral imeti izvajalec tudi za odvoz navadnih osebnih vozil najmanj dve vozili za odvoz vozil s 3500 kilogrami, najmanj eno vozilo za odvoz vozil s 7500 kilogrami in najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil s 44.000 kilogrami skupne mase.

To je povzročilo razburjenje predvsem med obrtniki in dosedanjimi izvajalci avtovlek. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so tako opozorili, da imajo podjetja, ki opravljajo storitve avtovleke, z zavarovalnicami in avtohišami sklenjene pogodbe za odvoze okvarjenih in poškodovanih vozil, nova ureditev pa posega v že obstoječa pogodbena razmerja podjetij in delujočo prakso. Napovedali so tudi predlog za odložilni veto v državnem svetu.

Vrtovec in Hajdinjak sta se, kot so danes sporočili z infrastrukturnega ministrstva, na današnjem srečanju strinjala, da so nekatera opozorila sekcije za promet pri OZS vredna preučitve, sprejemata pa večino pomislekov glede omenjenih določil.

Hkrati pa sta podprla tudi prizadevanja Darsa, da se na slovenskem avtocestnem križu vzpostavi več reda in višja stopnja varnosti ter pretočnosti prometa. Prav vzdrževanje reda pri odvozu vozil so v upravljavcu avtocest in hitrih cest v dneh po sprejetju zakona izpostavili kot namen teh sprememb, zavrnili pa so očitke, da gre za vzpostavitev monopola na tem področju.

Minister in prvi mož Darsa ocenjujeta, da je glede na pomisleke in neodobravanje rešitev verjetno najustreznejša postopkovna opcija izglasovanje odložilnega veta in potem takojšnji nov predlog zakona.

Zaradi iskanja najustreznejših rešitev se bodo po napovedih že v naslednjem tednu sestali predstavniki Darsa in sekcije za promet pri OZS, da bi dorekli predlog operativnih rešitev in način, da bodo “asistenčni izvajalci avtovlek, ki izpolnjujejo pogoje, tudi v prihodnje varno in ažurno odvažali vozila z avtocest in hitrih cest”.

Dars in sekcija za promet pri OZS naj bi na podlagi današnjega dogovora poskušala oblikovati skupne rešitve kot del novega predloga zakona o cestah, te pa bodo v nadaljevanju predstavljene tudi Slovenskemu zavarovalnemu združenju in bodo podrobneje opredelile vlogo, odgovornost in dolžnosti izvajalcev avtovlek.

Dogodki