Search
Close this search box.

Objavljen razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za novo šolsko leto

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/24. Na srednjih šolah je razpisanih 25.560 vpisnih mest. Informativni dnevi so predvideni 17. februarja ob 9. in 15. uri in 18. februarja ob 9. uri.
Fotografija je simbolična

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.571 učencev (lani 19.881). Za njihovo nadaljnje šolanje je razpisanih skupno 25.560 mest (lani 25.198), od tega v programih nižjega poklicnega izobraževanja 700 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6872, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 10.176, izhaja iz razpisa, ki je objavljen na spletni strani ministrstva na povezavi www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Od 25.560 vpisnih mest jih je 40,5 odstotka za srednje strokovno izobraževanje, za gimnazije 29,9 za srednje poklicno izobraževanje 26,9 in za nižje poklicno izobraževanje 2,7 odstotka.

V programih splošnih gimnazij je na voljo 5966 mest, od tega v zasebnih šolah 476. V programih strokovnih gimnazij pa je razpisanih 1678 mest.

V gorenjski regiji je za učence, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2672 mest, v goriški 1434, v jugovzhodni regiji 2200, na Koroškem 836 mest, v primorsko-notranjski regiji pa 398. V obalno-kraški regiji je za bodoče dijake razpisanih 1266 mest, v osrednjeslovenski 6778, v podravski 4248, v pomurski 1308, v savinjski 3324, v posavski regiji 552 in v Zasavju 544 mest.

Za nadaljevanje izobraževanja po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja je v programih poklicno-tehniškega izobraževanja na voljo 3120 mest, poklicnega tečaja 238 in maturitetnega tečaja 432 mest v javnih ter 36 mest v zasebnih šolah.

Tudi v šolskem letu 2023/2024 se bodo lahko dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki. Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani ministrstva in na povezavi www.mojaizbira.si.

Kandidati z željo za prijavo v program, za katerega je treba izpolnjevati še posebne vpisne pogoje, oziroma je treba opraviti preizkus nadarjenosti, se morajo za preizkus prijaviti pred prijavami za vpis v šolo, oziroma najkasneje do 2. marca. Preizkuse bodo šole izvajale med 10. in 20. marcem.

Šole bodo izdale potrdila o opravljenih preizkusih in o izpolnjevanju pogojev za vpis v športne oddelke najkasneje do 27. marca.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 3. aprila, ministrstvo pa bo najkasneje do 7. aprila do 16. ure na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo pri obsegu razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 19. aprila.

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 24. aprila prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, torej do 29. junija.

Šole bodo učence o morebitni omejitvi vpisa obvestile najpozneje do 29. maja, medtem ko bo ministrstvo že 24. maja objavilo seznam šol, ki so prejele soglasje k omejitvi.

Prijavljeni kandidati morajo praviloma do 16. junija izbranim šolam posredovati dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev. Tisti, ki bodo do takrat izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani.

Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati ter svoje namere do 23. junija oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija do 15. ure, na razvrščeno šolo pa se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija do 14. ure.

O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku. Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh najkasneje 21. junija do 16. ure, spodnje meje drugega kroga pa najkasneje 29. junija.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor ne bodo prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 3. julija. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta.

Dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja, se lahko do 12. maja prijavijo za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 1. junija prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program tudi po 1. juniju bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa ali povečala število razpisanih mest. O tem bodo kandidati obveščeni najpozneje do 20. junija. O datumu vpisa jih bodo obvestile šole, vpis pa bo potekal do 3. julija.

V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov je za novo šolsko leto predvidenih skupaj 2164 mest.

Dogodki

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/24. Na srednjih šolah je razpisanih 25.560 vpisnih mest. Informativni dnevi so predvideni 17. februarja ob 9. in 15. uri in 18. februarja ob 9. uri.