Vlada v zaščitnih maskah ustanovila Krizni štab RS za zajezitev in obvladovanje koronavirusa (VIDEO)

vlada
Ministri in ministrice 14. slovenske vlade

Vlada je na včerajšnji seji ustanovila Krizni štab Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter opravila širšo razpravo o ukrepih za zajezitev epidemije.

VIDEO: 1. redna seja Vlade Republike Slovenije potekala v zaščitnih maskah (avtor: Urad vlade za komuniciranje); za ogled kliknite TUKAJ.

Na predlog predsednika vlade je imenovala podpredsednike vlade ter za generalnega sekretarja vlade dr. Boža Predaliča. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev v ministrstvih.

Vlada je za podpredsednike vlade imenovala ministra za  gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ministra za obrambo mag. Mateja Tonina in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec.

PREBERITE TUDI: DZ potrdil ministrsko ekipo Janševe vlade

Vlada je imenovala dr. Boža Predaliča za generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije. Redne seje vlade bodo potekale praviloma ob četrtkih, seje vladnih delovnih teles pa ob torkih.

Odbor za državno ureditev in javne zadeve bo vodil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, Odbor za gospodarstvo bo vodil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, Komisijo za administrativne zadeve in imenovanja pa minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač. Vlada je sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju opravljanja funkcije dosedanjih državnih sekretarjev.

Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom. Ministrski zbor je tako imenoval državne sekretarke in sekretarje:

 • v Kabinetu predsednika vlade: dr. Vinka Gorenaka, mag. Igorja Senčarja in Žana Mahniča;
 • na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Cveta Uršiča in Matejo Ribič
 • na Ministrstvu za finance: mag. Petra Ješovnika in Kristino Šteblaj;
 • na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport: Jureta Gašpariča;
 • na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: Aleša Cantaruttija in Simona Zajca;
 • na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Damjana Stanonika in dr. Jožeta Podgorška;
 • na Ministrstvu za javno upravo: Urško Ban;
 • na Ministrstvu za kulturo: dr. Ignacijo Fridl Jarc;
 • na Ministrstvu za notranje zadeve: Franca Kanglerja;
 • na Ministrstvu za pravosodje: Matica Zupana;
 • na Ministrstvu za obrambo: mag. Damijana Jaklina in Uroša Lampreta;
 • na Ministrstvu za okolje in prostor: dr. Metko Gorišek;
 • na Ministrstvu za infrastrukturo: Blaža Košoroka;
 • na Ministrstvu za zunanje zadeve: mag. Gašperja Dovžana in Toneta Kajzerja;
 • na Ministrstvu za zdravje: mag. Andreja Možino;
 • v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: mag. Moniko Kirbiš Rojs;
 • v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu: dr. Dejana Valentinčiča.

Tatjana Bobnar se s 13. marcem 2020 razreši s položaja generalnega direktorja policije, za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije pa imenuje Anton Travner, in sicer do imenovanja generalnega direktorja policije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je razrešila mag. Alenko Ermenc z dolžnosti načelnice Generalštaba Slovenske vojske ter Dejana Matijeviča s položaja generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo. Na položaj generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo je za dobo petih let imenovala Andreja Osolnika.

Vlada je s položaja direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje razrešila mag. Kristino Plavšak Krajnc in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Mira Petka, in sicer z dnem 14. 3. 2020, do imenovanja direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev.

S položaja direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je vlada razrešila Rada Feleta in za vršilko dolžnosti direktorja službe imenovala dr. Katjo Triller Vrtovec, in sicer z dnem 14. 3. 2020 do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je izdala odločbo, s katero je mag. Lilijano Kozlovič razrešila s položaja generalne direktorice Agencije Republike Slovenije za okolje ter za vršilca dolžnosti generalnega direktorja agencije imenovala Iztoka Slatinška, in sicer z dnem 14. 3. 2020 do imenovanja generalnega direktorja agencije, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je sprejela Sklep o določitvi števila delovnih mest, za katera se lahko v kabinetu sklenejo delovna razmerja za določen čas. V kabinetih posameznih ministrov in v kabinetu generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije je lahko do sedem delovnih mest, za katera se delovno razmerje sklene za določen čas. V kabinetih ministrov, ki imajo po enega državnega sekretarja, je lahko do sedem delovnih mest, za katera se delovno razmerje sklene za določen čas. V Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije število delovnih mest, za katera se delovno razmerje sklene za določen čas, ni omejeno, ne sme pa presegati števila delovnih mest, predvidenega s kadrovskim načrtom.

Vlada je dr. Boža Predaliča z dnem imenovanja za generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, to je s 14. marcem 2020, določila kot uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja, ki se nanašajo na vladne dokumente, vsebovane v dokumentnih zbirkah Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.

Vlada je izdala generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije dr. Božu Predaliču pooblastilo za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah.

Izvrševanje proračuna za leto 2020 bo počakalo

Vlada je na včerajšnji seji zaradi spremenjenih razmer, nastanka novih obveznosti za državni proračun ter spremenjenih gospodarskih gibanj prav tako odločila, da pripravi rebalans proračuna za letošnje leto.

Zaradi izredne situacije – razglasitve epidemije in močno poslabšanih kazalnikov gospodarskih gibanj – je vlada za čas priprave rebalansa proračuna z včerajšnjim dnem začasno zadržala izvajanje proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike. Po razpoložljivih podatkih imajo trenutno vsi neposredni proračunski uporabniki še proste pravice porabe v višini približno 400 milijonov evrov.

Zato je vlada določila 30 % proporcionalno zmanjšanje pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih na naslednjih namenih: izdatki za blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči in domači transferi (brez stroškov dela), tekoči transferi v tujino ter investicijski odhodki in investicijski transferi.

Za celoten obseg zmanjšanja pravic porabe se bo povečala postavka splošne proračunske rezervacije z namenom zagotavljanja zadostnih sredstev za izvajanje nujnih nalog za zajezitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa.

Besedilo: gov.si/Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za finance

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.