Search
Close this search box.

Vlada nocoj še brez končne odločitve o pouku za prihodnji teden in drugih ključnih ukrepih. Ob vstopu v Slovenijo manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa

Vlada se bo jutri odločila, kateri ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 bodo po državi veljali prihodnji teden, so sporočili po 54. redni seji vlade. Pred današnjo sejo so o epidemiološki sliki v Sloveniji in Evropi razpravljali tudi s svetovalno skupino.

Vlada se je na današnji seji seznanila s poročili inšpekcijskih služb o opravljenih nadzorih in poročilom policije o ukrepih za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Sprejela je tudi Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Z obravnavo ukrepov za zamejitev širjenja bolezni Covid-19 bodo člani vlade nadaljevali na jutrišnji redni seji.  Neuradno naj bi odločali o tem, da naj bi odslej gledali na državo kot celoto, ne več na posamezne statistične regije, navaja spletni portal 24ur.

V skladu z načrtom sproščanja ukrepov je Slovenija trenutno v rdeči fazi. Sedemdnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ znaša 1179 (včeraj je znašalo 1218). Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi Covida-19 danes znaša 1012 (včeraj 1032), kažejo podatki vlade.

Vlada je danes na Brdu pri Kranju odločala, kateri ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 bodo po državi veljali prihodnji teden. Pred tem je o epidemiološki sliki v Sloveniji in Evropi razpravljala s svetovalno skupino.

Glede na epidemiološko stanje sta se rdečim regijam znova pridružili obalno-kraška in zasavska, prvič pa tudi goriška regija.

V črni fazi pa ostajata le še dve regiji, posavska in jugovzhodna Slovenija, pa še ta je po sedemdnevnem povprečnem številu okuženih tik nad mejo, ki jo je v načrtu sproščanja protikoronskih ukrepov za prehod v rdečo fazo določila vlada.

V regijah, ki so rdeči fazi, so vrtci odprti, pouk za učence prvega triletja osnovnih šol pa poteka v šolah. Poleg trgovin z živili, lekarn, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem so v teh regijah odprte tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, pa tudi knjižnice, muzeji in galerije.

Po poročanju spletnega portala 24ur naj bi na vladi neuradno razmišljali o tem, da bi prekinili preverjanje na posamezne regije, ter bi od zdaj naprej gledali na državo kot na celoto. To bi tudi pomenilo, da bi se prihodnji teden v šolske klopi vrnili učenci prve triade v celotni državi. Odločanje je, kot že rečeno, vlada preložila na četrtek, tako da dokončnih odločitev še ni, še poroča omenjeni portal.

Ob vstopu v Slovenijo manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa, za določene izjeme je veljavnost negativnega testa sedem dni

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do 12. februarja 2021, je navedeno na straneh vlade.

Glavne spremembe so:

 • manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa,
 • določene izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test), ki ni starejši od sedem dni.

Še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo predloži negativni izvid testa. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa. Karanteno na domu lahko kadarkoli prekinejo z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test).

Manj izjem za vstop brez negativnega testa in karantene

Po novem je deset izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Vstop se tako dovoli:

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
 7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;
 10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 8 urah po prehodu meje.

Oseba iz 6. točke mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali s hitrim antigenskim testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom, ki ni starejši od sedem dni

Za štiri izjeme, ki so veljale do sedaj, ne bo več možen vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa. Zanje se po novem zahteva predložitev negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa, dovoli:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
 3. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 4. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali hitrim antigenskim testom)

Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja je sprememba pri administrativnih enotah Norveške in Danske. Na seznamu tretjih držav ni sprememb. Seznam vseh držav najdete TUKAJ.

Vir: Vlada RS, STA, spletni portal 24ur

Dogodki