Search
Close this search box.

Vlada ministra Tonina pooblastila za podpis več stomilijonske pogodbe za nakup osemkolesnikov boxer

Vlada je danes ministra za obrambo Mateja Tonina pooblastila za podpis memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru organizacije OCCAR, izhaja iz sporočila po seji vlade. S tem naj bi ga pooblastila tudi za podpis pogodbe o nakupu 45 osemkolesnikov boxer, za katere naj bi Slovenija odštela 343,4 milijona evrov.
Fotografija je simbolična

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z namero o podpisu memoranduma o soglasju k programu boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) in za podpis memoranduma pooblastila ministra za obrambo Mateja Tonina.

S tem je ministra Tonina posredno tudi pooblastila za podpis več stomilijonske pogodbe o nakupu 45 boxerjev. S podpisom memoranduma bo namreč Slovenija postala članica organizacije Occar, katere predstavniki bodo v imenu Slovenije podpisali pogodbo z dobaviteljem boxerjev, nemškim podjetjem Artec, so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Po poročanju Radia Slovenija, naj bi obrambni minister Tonin memorandum najverjetneje podpisal še danes, ko ima vlada še polna pooblastila.

Kot izhaja iz sporočila vladnega urada za komuniciranje (Ukom), podpis memoranduma za Slovenijo še letos prinaša finančne posledice v višini 7,2 milijona evrov, ki se nanašajo na povračilo razvojnih stroškov za 45 vozil boxer državam članicam tega programa. Gre za t. i. vstopno pristojbino k programu boxer, ki bo poravnana v enkratnem znesku v letu 2022, sredstva pa bodo zagotovljena z zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026.

“Drugih neposrednih finančnih posledic podpis memoranduma ne prinaša. Nadaljnje finančne posledice bodo nastale šele s sklenitvijo pravno zavezujoče programske odločitve in pogodbe o nakupu vozil boxer z glavnim dobaviteljem,” piše v sporočilu po seji vlade.

Podrobnosti več stomilijonskega nakupa in finančnih obveznosti Slovenije sodelovanja v programu boxer so, kot je mogoče razumeti, podrobneje določene v memorandumu, ki ga bo podpisal minister Tonin.

Po navedbah Ukoma, memorandum o soglasju tako poleg finančnih določb, ki se nanašajo na povračilo razvojnih stroškov za vozila boxer, določa tudi posamezne finančne določbe, “ki opredeljujejo izhodišča za financiranje programa boxer v smislu administrativnih in operativnih stroškov, ki pa jih določneje, predvsem v smislu načina izračuna teh stroškov in obveze za plačilo, določa programska odločitev”.

“Poleg navedenega memorandum o soglasju ureja še nekatere druge vidike sodelovanja držav v programu boxer, zlasti glede tehnične in administrativne pomoči, izmenjave, uporabe in prenosa informacij, posebnih orodij, zagotavljanja kakovosti, prodaje in prenosa tretjim osebam, dajatev, davkov, carin in podobnih stroškov, dostopa do ustanov, varnosti, sprejemanja novih udeležencev, odškodninskih zahtevkov, reševanja sporov, odstopa in prenehanja veljavnosti, sprememb, jezika in začetka veljavnosti,” v sporočilu navaja Ukom.

Ministrstvo za obrambo načrtuje, da Slovenija za nakup 45 vozil boxer z nameščeno oborožitveno opremo in za logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanja, dokumentacijo, razvoj in projektno vodenje, ne bo odštela več kot 320 milijonov evrov brez DDV.

Po dosedanjih pojasnilih Morsa, naj bi Slovenija za 45 oklepnikov z oborožitveno opremo odštela 240 milijonov evrov, preostali del kupnine pa bo namenjen za rezervne dele, usposabljanja in vzdrževanje boxerjev (40 milijonov evrov) in plačilo DDV (61,9 milijona evrov).

Vlada je danes soglašala tudi s prevzemom obveznosti za nakup boxerjev v breme proračunov za leta 2022-2026, ki bodo po pogodbi znašale 343,43 milijona evrov z DDV. Za povrnitev razvojnih stroškov ostalim državam bo šlo 7,2 milijona evrov, za administrativne stroške pa trije milijoni, med drugim navaja Ukom. Ni sicer povsem jasno, ali so slednji stroški vračunani v 343,43 milijona evrov ali ne.

Vlada je danes ministra za obrambo Mateja Tonina pooblastila za podpis memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru organizacije OCCAR, izhaja iz sporočila po seji vlade. S tem naj bi ga pooblastila tudi za podpis pogodbe o nakupu 45 osemkolesnikov boxer, za katere naj bi Slovenija odštela 343,4 milijona evrov.