Search
Close this search box.

Skupina SIJ namenila več kot 170.000 € prizadetim sodelavcem v poplavah. Zaradi izrednih dogodkov nagrade za uspešno poslovanje ne morejo izplačati

V Skupini SIJ so obrazložili, zakaj ne morejo izplačati nagrade za uspešno poslovanje. Sporočili so tudi, na kakšen način pomagajo zaposlenim in kaj vse jim nudijo.
Fotografija je simbolična

Na Skupino SIJ smo naslovili vprašanje, kako je z izplačilom božičnice ozr. nagrade za uspešno poslovanje. Njihov odgovor objavljamo v celoti.

Od leta 2007, v sedemnajstih letih, odkar ima Skupina SIJ novega lastnika, je 16-krat izplačala nagrado za poslovno uspešnost. V letu 2022, ko je Skupina SIJ poslovala zgodovinsko najbolje, so bila tudi za zaposlene zagotovljena dodatna izplačila v skupnem znesku do 4.200 evrov letno na zaposlenega (to vključuje tudi regres in nagrado za poslovno uspešnost). 

Poslovanje Skupine SIJ v prvem polletju letošnjega leta je bilo sicer nižje kot lani, a še vedno relativno dobro, zato so v Skupini SIJ maja s sindikati dosegli dogovor o zvišanju osnovnih plač za zaposlene po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ. Glede na različno povprečno osnovno bruto plačo zaposlenih po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah se je med družbami razlikoval tudi njihov povprečen dvig, in sicer od 8,5 do 12,1 odstotka.

V drugi polovici leta 2023 so številni enkratni izredni dogodki, na katere niso imeli vpliva, jih niso mogli predvideti ali preprečiti, močno zaznamovali poslovanje. Ohlajano je tudi gospodarstvo na naših ključnih trgih in v panoga, kjer so prisotni s svojimi izdelki. Skupina SIJ bo po zdajšnjih ocenah poslovno leto zato zaključila z negativnim poslovnim izidom (izgubo). Nagrade za uspešno poslovanje ob koncu leta tako ne moremo izplačati. Ne vodilnim, ne zaposlenim.

Obenem vas obveščamo, da smo pripravili tudi javno pismo Janiju Predniku, poslancu Državnega zbora, z zvezi z nedavnimi objavami na družbenem omrežju Facebook in nagovorom v Državnem zboru prejšnji teden povezanim z neizplačilom nagrade za poslovno uspešnost v Skupini SIJ. v javnosti ustvarjata napačno in izkrivljeno predstavo o delovanju Skupine SIJ. Temo, izplačilo nagrade za poslovno uspešnost je ob naznanjenem poslovanju z izgubo, predvsem pa razgreta čustva naših zaposlenih izkoristil za pridobivanje politične naklonjenosti, kar je neprimerno,” so komentirali v skupini SIJ.

Avgustovske poplave so močno prizadele tudi Koroško, kjer živi in dela približno 1.500 sodelavcev Skupine SIJ. Voda je odnesla veliko, nekaterim žal vse, a po drugi strani je Slovenijo in še posebno Korošce preplavila s sočutjem in jekleno voljo. Tudi Sijevci so znova dokazali, da jih jeklene vezi, spletene znotraj Skupine SIJ in z lokalnimi skupnostmi povezujejo v dobrem in slabem.

Zato so se letos odpovedali poslovnim darilom in poleg ostalih sredstev tudi ta namenili za pomoč njihovim sodelavcem prizadetim v poplavah. V skupnem znesku več kot 170.000 evrov so pomagali 87 sodelavcem. Še dodatnih, nekaj več kot 40.000 evrov so izročili lokalnim skupnostim in organizacijam za različne projekte odpravljanja posledic poplav (nakup gasilske opreme, obnovo uničenega grajskega parka na Ravnah, obnovo športne infrastrukture – uničene podlage jeklenega športnega poligona, nova oprema za glasbeni dom, kjer je doma železarski orkester itd.).

RAZNOLIKE AKTIVNOSTI IN UGODNOSTI ZA DOBRO POČUTJE ZAPOSLENIH IN TUDI NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV

V Skupini SIJ skrb za počutje zaposlenih na delovnem mestu postavljajo visoko in je tudi del njihove trajnostne strategije. Skrb za dobro počutje zaposlenih presega zgolj zagotavljanje osnovnih delovnih pogojev ter vključuje tudi raznolike dejavnosti in ugodnosti, ki prispevajo h kakovosti življenja zaposlenih. V Skupini SIJ so letos nabor aktivnosti in ugodnosti za zaposlene še razširili:

športne aktivnosti
Sodelavcem v Skupini SIJ je brezplačno ali ugodneje kot sicer na voljo več različnih oblik rekreacije na vseh treh lokacijah, na katerih delujejo družbe Skupine SIJ. Na voljo so skupinske vadbe, kot sta aerobika in joga, plavanje, smučanje, odbojka … Za aktivno prizadevanje za zdrav in aktiven življenjski slog zaposlenih so leta 2022 med prvimi podjetji v Evropi prejeli evropski Certifikat aktivnega delovnega mesta WAC (Active Workplace Certification).
Pri športnih klubih, ki jih sponzorirajo družbe Skupine SIJ, imajo otroci zaposlenih ugodnejše vadnine. Najobetavnejšim mladim športnikom v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez omogočajo pridobitev športne štipendije za eno leto.

Sodelavci in njihovi družinski člani se lahko vključijo tudi v Športno društvo SIJ, ki vsako leto izvede program s področij teka, kolesarjenja in nordijske hoje. Udeležba članov društva pa je na prireditvah, predvidenih v letnem koledarju, brezplačna.

– hitrejši dostop do specialističnih zdravstvenih storitev
Za zaposlene v Skupini SIJ in njihove družinske člane obstaja hitrejša in lažja pot do kakovostnih zdravstvenih storitev brez dolgih čakalnih dob – dodatno zdravstveno zavarovanje Triglav Specialisti pod posebnimi ugodnimi pogoji za vse zaposlene v Skupini SIJ in njihove družinske člane. Paket zavarovanj (Specialisti+, Drugo mnenje in Zdravstveni nasvet kolektivno) vključuje zdravstvene storitve v obsegu do 3.000 evrov na leto. Premijo, ki znaša 6,91 evra, za zaposlene krije delodajalec, za družinske člane pa zaposleni z odtegljajem od plače, premija pa je enaka za vse.
Do sedaj je zavarovanje koristilo že 16 odstotkov sodelavcev Skupine SIJ in njihovih družinskih članov, ki so tako bili hitreje deležni skupno več kot 700 zdravstvenih storitev.

– promocija zdravja ne delovnem mestu
V vseh družbah Skupine SIJ bodo skladno s sprejetimi načrti za promocijo zdravja v letu 2024 začeli izvajati različne aktivnosti za bolj zdrava delovna mesta in za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

– družini prijazne aktivnosti
Za uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja so v vseh družbah Skupine SIJ sprejeli 14 aktivnosti, ki bodo kljub zahtevni naravi proizvodnega delovnega okolja pripomogle k doseganju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, in maja 2023 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje:

za starše novorojenčki
Starši ob rojstvu otroka za lažji začetek prejmejo enkratno izplačilo v vrednosti minimalnih življenjskih stroškov v skladu z Zakonom o minimalni plači.
– za lažji začetek šolskega leta
Starši šoloobveznih otrok v starosti od 6 do 15 let (rojeni med letoma 2008 in 2017) so jeseni prejeli izplačilo za lažji začetek šolskega leta, in sicer v višini 80 evrov bruto.
novoletne obdaritve otrok do 14 let
Tako kot je bilo že doslej, so tudi letos otroke zaposlenih vseh družb v Skupini SIJ do vključno 7 let povabili na ogled praznične predstave na Ravnah na Koroškem, Jesenicah in v Ljubljani, po kateri jih je obiskal Dedek Mraz in jim razdelil darila, prilagojena njihovi starosti.
V okviru aktivnosti certifikata Družini prijazno podjetje so uvedli tudi decembrsko obdaritev otrok od 8 do vključno 14 let. Obdarili so jih z vrednostno kartico za 40 evrov, ki omogoča nakup igrač, oblačil, obutve, športne opreme, tehničnih naprav in še kaj pri ponudnikih po vsej Sloveniji.
različni dogodki za zaposlene in družinske člane
Sijev dan je naš praznik” – vsakoletno druženje zaposlenih iz vseh družb, skupaj z družinami, na katerem se nas zbere okrog štiri tisoč. Na Sijevem dnevu sodelujejo pri športnih in zabavnih doživetjih, praznujejo dosežke ter čestitajo najboljšim sodelavcem, jubilantom in inovatorjem. Njihovi otroci uživajo na mini olimpijadi in ustvarjalnih delavnicah.
Ravensko smučišče Poseka je prostor za zimsko druženje zaposlenih iz vseh družb na Zimskih igrah SIJ.

Dogodki

V Skupini SIJ so obrazložili, zakaj ne morejo izplačati nagrade za uspešno poslovanje. Sporočili so tudi, na kakšen način pomagajo zaposlenim in kaj vse jim nudijo.