VIDEO: Korošica Nevenka Verhnjak dobitnica priznanja za delo na področju izvajanja rejniške dejavnosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred dnevi na Brdu pri Kranju podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti. Priznanje je iz rok ministrice mag. Ksenija Klampfer med drugim prejela tudi Nevenka Verhnjak iz Mežice.

Nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva je letos prejel Brane But, nekdanji direktor Centra za socialno delo Celje, ki je bil celo svoje poklicno življenje aktiven na področju socialnega varstva. Še vedno, že več kot štirideset let, aktivno in predano deluje tudi na področju urejanja problematike invalidov, predvsem slepih in slabovidnih, kot član in predsednik mnogih komisij, delovnih teles in organov v društvih, invalidskih in dobrodelnih organizacijah ter v organizacijah za kronične bolnike in za samopomoč.

Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela je prejelo Slovensko društvo Hospic. Nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju sta prejela Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« in Društvo Projekt Človek. 

Priznanje za svoje delo sta prejeli tudi dve rejnici, in sicer Marija Baš in Nevenka Verhnjak, slednjo je predlagal Center za socialno delo Ravne na Koroškem, predlog je podprla skupina rejnic pri Centru za socialno delo Ravne na Koroškem.

Nevenka Verhnjak

Dobitnica priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti za leto 2018 je tudi Nevenka Verhnjak. V rejniško družino je doslej sprejela tri otroke, sorojence, z izrazitimi čustvenimi in vedenjskimi težavami. Nevenka Verhnjak se je odločila svoje življenje posvetiti družini in skrbi za otroke. Pri njenem delu izstopa premišljenost, vztrajnost, prizadevnost in zanesljivost. Odlikuje jo optimizem, toplina in ustvarjalnost.

Objavil/a Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne Sreda, 16. januar 2019

UTEMELJITEV: 

Nevenka Verhnjak, je pridobila dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti leta 2006. V rejniško družino je do sedaj sprejela tri otroke, sorojence, z izrazitimi čustvenimi in vedenjskimi težavami. V družini je v rejništvu trenutno ena mladostnica, njena sestra pa po zaključenem rejništvu še vedno ostaja v družini. Z bratom obeh mladostnic, ki je bil že v prvem letu zaradi svojih intenzivnejših potreb premeščen v drugo rejniško družino, ves čas vzdržujejo pristne stike in so povezani.

Nevenka Verhnjak se je odločila svoje življenje posvetiti družini in skrbi za otroke. Pri njenem delu izstopa premišljenost, vztrajnost, prizadevnost in zanesljivost. Odlikuje jo optimizem, toplina in ustvarjalnost. Njeno angažiranje je med drugim razvidno iz učne uspešnosti obeh deklic, ne glede na to, da so pri eni izstopale učne težave, pri drugi pa zdravstvene težave. Vzpodbujala je njuno samostojnost in ustvarjalnost. Prepoznava pomembnost ohranjanja stikov otrok z matično družino, še zlasti med sorojenci. Ustrezno je ocenila in presodila, da je v korist deklic, če se v celoti posveti njunim potrebam. Sedaj, ko sta samostojnejši, je v svoj dom pripravljena sprejeti v rejništvo še druge otroke.

Rejnica se skupaj z možem udeležuje aktivnosti in dejavnosti, ki jih za rejniške družine organizira center za socialno delo, aktivna je tudi v skupini rejnic za samopomoč. Rejniško dejavnost je večkrat predstavila v medijih, tako na lokalnem kot širšem nivoju.

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije