Varuh vladi predlagal dostop do zdravstvenih storitev s hitrim testiranjem, ne le s pogojem PCT

Varuh človekovih pravic vladi predlaga, naj brezplačno hitro testiranje omogoči vsem uporabnikom zdravstvenih storitev, za dostop do katerih morajo sedaj izpolnjevati pogoj PCT. Po oceni varuha bi zdravstveni sistem s tem zaščitili pred novimi koronavirusnimi okužbami, predvsem pa bi zagotovili dostop do zdravstvenih storitev, so sporočili.

Varuh je namreč prejel številne dopise in pobude, iz katerih je bilo mogoče razbrati, da se pri nekaterih prebivalcih pri zahtevanem pogoju preboleli, cepljeni, testirani (PCT) pri obisku zdravnika pojavljajo velike stiske. Te lahko vplivajo tudi na odločitev, ali bo posameznik zdravnika sploh obiskal.

Po oceni varuha lahko to pomeni tudi nepopravljivo poslabšanje zdravstvenega stanja, kar se je pokazalo že v času nedostopnosti zdravstvenega sistema v času epidemije covida-19. Varuh v luči tega tudi ni mogel spregledati pozivov stroke, ki opozarja, da mora osnovna zdravstvena dejavnost ostati dostopna in je ni mogoče pogojevati.

“Moralno-etična obveza zdravnikov je namreč, da obravnavajo vse paciente, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Skrb vzbujajoča so tudi poročila o pomanjkanju ustrezno usposobljenega kadra, ki bi lahko zagotovil ustrezno strokovno presojo nujnosti zdravstvene obravnave brez pogoja PCT,” so besede varuha človekovih pravic Petra Svetine povzeli v sporočilu za javnost.

Po navedbah varuha stroka opozarja tudi na vprašljivo skladnost odloka z zakonom o pacientovih pravicah, ki med drugim določa, da ima pacient v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja pravico do dostopa do zdravstvene obravnave. To in druge pravice je, kot opozarjajo, skladno z omenjenim zakonom mogoče omejiti z zakoni s področja zagotavljanja javne varnosti in javnega zdravja ter kadar bi bile ogrožene pravice drugih oseb.

Pri tem se varuhu ponovno “postavlja vprašanje o ustreznosti odloka kot pravnega akta, ki v danem primeru z vzpostavitvijo pogoja PCT posega v pravico do zdravstvenega varstva”. Kot je opomnil, je to človekova pravica, ki jo je mogoče predpisati le z zakonom in ne podzakonskim aktom, kot je odlok.

Varuh kljub navedenim pomislekom razume zakonsko zahtevo, da je pacientove pravice mogoče omejiti, “kadar bi bile ogrožene pravice drugih oseb”. Brez uvedbe pogoja PCT bi bilo lahko ogroženo zdravje zaposlenih v zdravstvu in pacientov.

Zato uvedbo pogoja PCT varuh človekovih pravic “na načelni ravni in ob predpogoju upoštevanja zahtev ustavne ureditve podpira, vendar pa kljub temu meni, da bi bilo potrebno ob vstopu v zdravstveno obravnavo vsakemu pacientu omogočiti tudi brezplačno testiranje”.

S tem bi zdravstveni sistem zaščitili pred novimi okužbami, omogočili hitro odkrivanje okužb ter predvsem zagotovili dostop do zdravstvenih storitev, s tem pa tudi uresničevanje mednarodno in ustavnopravno uveljavljene pravice do zdravstvenega varstva, ocenjuje varuhVaruh vladi tudi predlaga, naj vprašanja, povezana z uresničevanjem pravic pacientov, prepusti zakonodajalcu, so še zapisali.

Varuh je že sredi septembra na vlado naslovil priporočilo, naj brezplačno hitro testiranje omogoči tudi ranljivim skupinam pri dostopu do njim nujnih storitev.