V vseh regijah se v celoti sprošča dejavnost gradbeništva, spremembe tudi glede karantene

Vlada je na današnji 62. redni seji podaljšala epidemijo za 30 dni. Sprejela je tudi spremembe odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se dodatno v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Vlada je sprejela tudi predlog novele zakona o nalezljivih boleznih.

Vlada je na današnji seji podaljšala epidemijo za 30 dni. Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni, o čemer smo že poročali TUKAJ.

Preberite tudi: Strokovna skupina ni sledila predlogu Hojsa za skrajšanje “policijske ure”, obvezno ostaja testiranje za dvolastnike

Vlada je izdala odlok o spremembah odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa do 19. marca 2021.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega odloka. Dodatno pa se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Ta izjema se začne uporabljati 15. marca 2021 in se uvršča pod dejavnosti, ki so lahko odprte brez testa za zaposlene.

Vlada je sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih. 

Pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, zahtevajo dosledno upoštevanje epidemioloških navodil, da osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, ostanejo v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva.

Novela zakona o nalezljivih boleznih tako uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem, ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policije ali na drug način.

Novela tudi določa evidence, potrebne za nadzor in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. S tem varujemo zdravje vseh prebivalcev Slovenije in preprečujemo nadaljnje širjenje COVID-19, vključno z novimi različicami virusa SARS-CoV-2, so sporočili po seji vlade. Jutri bodo členi predloga zakona podrobneje predstavljeni javnosti. 

Danes je vlada prav tako izdala odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z novim koronavirusom v upravnih zadevah, s katerim določa, da se lahko vloge v upravnem postopku vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja vlog neposredno pri organu, temu pa se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev.

Z odlokom se omejuje pregledovanje dokumentov v uradnih prostorih, dopušča se vročanje na navadni elektronski naslov, dopušča se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi protikoronskih ukrepov odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Z odlokom se tudi dopušča podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu in bo veljal do konca epidemije, a najdlje tri mesece, so še sporočili po seji vlade.

Vlada je podaljšala tudi večino ostalih odlokov. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. 

Do 19. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
  • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov; 
  • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih; 
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav
  • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni Covid-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. 

Vir: Vlada RS, STA