Search
Close this search box.

V teh dneh poteka vpis predšolskih otrok v Vrtec Dravograd

Tudi v Dravogradu te dni poteka vpis predšolskih otrok v tamkajšnji vrtec za naslednje šolsko leto. Skrajni rok za oddajo vpisnice je 11. marec.

Vpis otrok v Vrtec Dravograd bo potekal do 11. marca 2022, in sicer od 6. do 15. ure. Z njim pa so začeli 28. 2. 2022.

Otroke lahko vpišete v katerokoli enoto ali oddelek Vrtca Dravograd, in sicer v enoto Dravograd, enoto Robindvor, enoto Šentjanž – vrtec Kronica, oddelek Trbonje, oddelek Libeliče, oddelek Črneče ali v oddelek Ojstrica.

V enotah in oddelkih razpisujejo dnevni program za otroke, stare najmanj 11 mesecev, do vstopa v šolo, ki traja od 6 do 9 ur, z izjemo oddelka Ojstrica, kjer je razpisan poldnevni program.

Pogoj za vključitev otroka v vrtec je, da otrok do 1. septembra dopolni starost najmanj 11 mesecev in da starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela ter da bo imel otrok pred vstopom v vrtec (tj. najkasneje do 1. septembra) opravljeno obvezno cepljenje za OMR (ošpice, mumps in rdečke), ki je določeno s 3. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih.

V izogib osebnim kontaktom vpis poteka na daljavo, in sicer lahko starši vlogo za vpis s prilogami prevzamete v enoti Šentjanž – vrtec Kronica. Vloga je dostopna tudi na spletni strani vrtca: www.vrtec-dravograd.si.

Popolnoma izpolnjeno vlogo za vpis, vključno z vsemi potrdili, lahko oddate v za to pripravljeno skrinjico v enoti Šentjanž – vrtec Kronica ali jo pošljete po pošti na naslov: Šentjanž pri Dravogradu 70, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. Vlog, poslanih po elektronski pošti, ne bodo sprejemali.

Starši otrok, ki že obiskujejo vrtec, prejmejo vlogo za vpis s prilogami pri vzgojiteljici, kamor jo tudi vrnejo.

Prejete vloge za vpis bomo v času rednega vpisa ažurno pregledovali, nato pa vas v najkrajšem možnem času kontaktirali preko telefona, zato da boste lahko prepričani, da je bila vaša vloga oddana pravočasno ter da je bila v celoti izpolnjena. Bodite pozorni, da boste na vlogo za vpis zapisali pravilno telefonsko številko. Če vas slučajno v roku 14 dni ne bomo poklicali, nas prosim kontaktirajte vi, da bomo preverili, ali je vaša oddana vloga že v naši evidenci,” je še navedeno v razpisu, ki je objavljen na strani vrtca.

V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Dravograd. Več informacij o vpisu lahko dobite pri svetovalni delavki na telefonski številki: 02 82 81 215 (Janja Kerbler, svetovalna delavka).

Popolnoma izpolnjeno vlogo za vpis, vključno z vsemi potrdili, lahko  oddate v za to pripravljeno skrinjico v enoti Šentjanž – vrtec Kronica.

Dogodki

Tudi v Dravogradu te dni poteka vpis predšolskih otrok v tamkajšnji vrtec za naslednje šolsko leto. Skrajni rok za oddajo vpisnice je 11. marec.