V Slovenj Gradcu razpravljali o ureditvi transportne poti na območju gradbišča hitre ceste (FOTO)

V ponedeljek, 6. decembra 2021, so se strokovne službe MOSG, skupaj s podžupanom dr. Petrom Pungartnikom in predstavniki VS Podgorje in Šmiklavž ter prebivalci in lastniki zemljišč udeležile terenskega sestanka z Družbo za razvoj infrastrukture, d.o.o. (nadzornik) ter izvajalci (Pomgrad), na katerem je beseda tekla o problematiki izgradnje transportne poti.

Sestanek je bil organiziran na pobudo MOSG zaradi nastale problematike na poteku javne poti, ki jo investitor DARS oz. izvajalec del Pomgrad uporablja kot transportno pot za dostop gradbene mehanizacije do območja izgradnje hitre ceste – sklop F (Jenina), kar otežuje normalen dostop prebivalcev do svojih domov, šolske prevoze, dostavo pošte ter intervencijske vožnje. 

Kot je bilo ugotovljeno, bi investitor gradnje hitre ceste moral z MOSG predhodno skleniti sporazum o uporabi občinske kategorizirane javne poti, na podlagi katerega bi se določili tudi pogoji uporabe. Predloga takšnega sporazuma občina ni prejela. 

Po pridobljenih informacijah je sporazum pripravljen in ga bo DARS posredoval v pregled v tem tednu. DARS je izvajalcu prav tako naročil, da mora biti cesta redno vzdrževana in omogočena nemotena prevoznost za vse uporabnike ceste. 

Na sestanku so se udeleženci dogovorili, da bo kmalu izvedena širitev ceste med stanovanjskimi hišami ter določene lokacije postavitve ograj in umestiev dveh izogibališč. Izvajalec bo prav tako uredil zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, odvodnjavanje in grobi asfalt do odcepa Visočnik, kjer bo izvožena tudi največja količina materiala. 

Predstavnik izvajalca je tudi obžaloval razloge za pritožbe krajanov ter zagotovil, da se bodo vse poškodbe cestišča sanirale v najkrajšem času. 

Besedilo: Mestna občina Slovenj Gradec

Fotogalerija

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije