Sanacijski program v Mežiški dolini: Za dokončno sanacijo okolja zmanjkalo okoli pet milijonov evrov. Svinec v krvi otrok ostaja

Z letošnjim letom se izteka 15-letni program sanacije s težkimi kovinami obremenjenega okolja Zgornje Mežiške doline. V občinah Mežica in Črna so z izvedenim zadovoljni, a hkrati ocenjujejo, da ostaja za več milijonov evrov potreb po nadaljnjih vlaganjih. Ostaja tudi svinec v krvi otrok. NIJZ ima tudi zato pripravljene nadgradnje vsebin.

Analiza spomladi odvzetih vzorcev krvi triletnikov iz občin Črna na Koroškem in Mežica je pokazala, da svinec v krvi otrok ostaja. Končni rezultati letošnjih odvzemov bodo znani konec avgusta, po prvem pregledu prejetih rezultatov pa na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ugotavljajo, da so vrednosti nizke in da se nadaljuje trend iz zadnjih treh let.

To pomeni, da je dosežen programsko zastavljen cilj, da ima vsaj 95 odstotkov otrok vrednosti svinca pod 100 mikrogramov na liter krvi. Še vedno pa so posamezni otroci z višjimi vrednostmi, ki potrebujejo individualno obravnavo,” so za STA navedli na ravenski enoti NIJZ. Je pa bil odziv na vabila letos slabši, tako da so na koncu zbrali rezultate zgolj za dobro polovico vseh vabljenih otrok.

“Zastavljen program se po 15 letih izteka in glede na opažanja v veliki meri dosega zastavljene cilje. V tem času se je precej spremenilo tudi okolje, opazen je tudi napredek na področju javnega zdravja,” so ocenili na NIJZ. A dodali, da so vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline še vedno precej višje, kot so pri ostalih otrocih iz Slovenije, in bi jih bilo potrebno še znižati.

Nadaljnji pristopi pa so po oceni NIJZ bolj zahtevni in težje uresničljivi. “Glede na dosedanja opažanja bi bilo treba več storiti na področju omejevanja emisij obstoječe industrije – predvsem v celoti ustaviti promet z onesnaženih gradbenim materialom, po drugi strani pa močno omejiti oz. ustrezno nadzirati vsakršno manipulacijo z onesnaženimi tlemi. To pomeni, da ni več vrtov z avtohtonimi tlemi in da vsak gradbeni poseg zahteva poseben režim,” so jasni na NIJZ.

V prihodnje je po oceni zdravstvene stroke potrebno tudi ohraniti in še naprej uporabljati vse izobraževalne in promocijske vsebine, na NIJZ pa bi radi tudi vsaj delno ohranili mrežo strokovnjakov, ki so izvajali program in bili podpora krajanom.To pomeni, da lahko interesenti testirajo vsebnost svinca v krvi otrok, lahko preverijo onesnaženost tal in drugega materiala na parceli, se lahko o problematiki onesnaženosti s svincem posvetujejo z ustreznim strokovnjakom,” so razložili.

Na NIJZ imajo iz 15-letnega programa zbranih tudi precej vsebin, ki jih bodo še naprej dopolnjevali in skušali še bolj približati ciljnim skupinam.

Da bi bilo potrebno z ukrepi, ki so med drugim prispevali k zmanjšanju prašenja v okolju, nadaljevati in jih nadgraditi, ocenjujejo tudi na občinah Mežica in Črna na Koroškem. Po vladnih počitnicah se bodo glede tega odpravili na pogovore k ministrstvu za okolje, so za STA povedali na obeh občinah,

Občini imata pripravljen tudi nabor nadaljnjih potrebnih ukrepov in vlaganj in so z njimi že seznanili ministrstvo. V Mežici potrebne ukrepe ocenjujejo na od poldrugega do dveh milijonov evrov, so pa podobni tistim, ki so jih izvajali že doslej.

Med drugim so to zamenjava onesnažene zemlje in zasaditev trave na javnih površinah, ki so namenjene zadrževanju otrok, preplastitve javnih površin, kjer se gibljejo otroci, mokro čiščenje javnih površin, ureditev lokacij za varno vrtnarjenje in subvencioniranje varovalne prehrane.

Tudi županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak ugotavlja, da jim je za dokončno sanacijo okolja zmanjkalo okoli pet milijonov evrov. “Ostale so neurejene halde, ki nikoli niso bile predmet nobenega programa, ne takrat, ko se je zapiral rudnik, ne sanacijskega programa,” je za STA med drugim opozorila županja, ki se zavzema tudi za dodatna asfaltiranja nekaterih makadamskih cest.

Država je v času 15-letnega izvajanja sanacijskega programa za izvedbo ukrepov namenila 14,4 milijona evrov.

Okolje Zgornje Mežiške doline je s težkimi kovinami obremenjeno predvsem zaradi preteklega rudarjenja v mežiškem rudniku svinca in cinka. Ostanki rudarjenja so na širšem območju prisotni še danes v obliki zapuščenih rudniških nasipov oz. hald. Poleg tega v dolini še danes deluje s svincem povezana industrija znotraj skupine Tab Mežica, kjer pa zagotavljajo, da obratujejo skladno z zakonodajo.

Dogodki