Search
Close this search box.

V Slovenj Gradcu naj bi gradili pritlični atrijski hotel s petdesetimi sobami, s ponudbo pa sledili aktualnim trendom v turizmu

Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec potekala 36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki jo je vodil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnika 35. redne seje so članice in člani Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec prešli na obravnavo dnevnega reda, ki je obsegal dvanajst točk.

Vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Mestne občine Slovenj Gradec Darko Sagmeister je najprej predstavil Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022. Tretji, zadnji rebalans letošnjega proračuna, so svetnice in svetniki soglasno sprejeli. V razpravi so poudarili, da je bil rebalans zaradi podražitev cen energentov in gradbenega materiala ter drugih zaostrenih zunanjih okoliščin pričakovan. Kljub temu v občinskem proračunu za letošnje leto ostajajo vse predvidene naložbe, pa tudi dodatno zadolževanje ne bo potrebno.

Darko Sagmeister je v nadaljevanju predstavil še Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Slovenj Gradec, Predlog Sklepa o višini denarne pomoči posamezniku oziroma družini v stiski in Predlog Sklepa o višini šolskih pomoči. Vsi trije predlogi so bili sprejeti brez razprave.    

Sledili sta predstavitvi Osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko naselje Vranjek in Osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SG-93 SSe (ID. št. PA: 2546). Oba osnutka je predstavila podsekretarka za prostorsko načrtovanje Mestne občine Slovenj Gradec Martina Jeseničnik. Mestni svet ju je soglasno sprejel ter odločil, da ju bodo v nadaljevanju obravnavali po skrajšanem postopku. Zazidava Vranjek bo na površini 16 tisoč kvadratnih metrov na območju pod toplarno omogočila gradnjo trinajstih stanovanjskih hiš, zazidava na malo manj kot hektar velikem območju SG-93 SSe pa gradnjo enajstih stanovanjskih hiš.

Mestne svetnice in svetniki so se seznanili z Osnutkom Razvojne strategije za privabljanje in ohranjanje podjetij 2022–2030, ki sta jo pripravili mag. Laura Klančnik in Maja Mešl. Osnutek so članice in člani sveta podprli, zavzeli pa so se tudi za javno razpravo o prihodnjem razvoju Slovenj Gradca. Maja Mešl je poudarila, da opravljena analiza potrjuje, da si ljudje želijo živeti v Slovenj Gradcu, seveda pa potrebujejo dovolj kakovostnih delovnih mest v dejavnostih, ki ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje. Pri načrtovanju prihodnje rabe prostora po njenem mnenju ne smemo imeti v mislih le novih investitorjev, ki izkazujejo interes za delovanje v mestni občini Slovenj Gradec, temveč tudi obstoječa podjetja, ki se želijo širiti. 

Dunja Koren in Andrej Pust iz Mrežnega podjetniškega inkubatorja ter Uroš Rusja iz arhitekturnega biroja VO-ID so v nadaljevanju predstavili povsem novo Idejno zasnovo Jenina na območju t. i. »term«, ki je mestne svetnice in svetnike navdušila ter navdala z upanjem, da bo tokratna zasnova ureditve območja, za katerega je bilo v preteklosti predlaganih že več rešitev, v naslednjem obdobju vendarle realizirana. Po včeraj predstavljeni idejni zasnovi naj bi na območju, poimenovanem Jenina, postavili pritlični atrijski hotel s petdesetimi sobami, s ponudbo pa sledili aktualnim trendom v turizmu, pri katerih je v ospredju zdravstveni velnes. Območje je po mnenju avtorjev idejne zasnove idealno izhodišče za kolesarjenje, pohodništvo in plezanje. Po sprejetju na mestnem svetu so načrtovalci dobili zeleno luč, da s projektom nadaljujejo.   Več informacij sledi v prihodnjih dneh.

V okviru devete točke dnevnega reda so članice in člani Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec soglašali s predlogom za imenovanje Petre Čeh za direktorico Koroške galerije likovnih umetnosti za mandatno obdobje petih let.

Na seji mestnega sveta so izvolili tudi štiri elektorje za volitve predstavnikov lokalnih skupnosti v Državni svet in se seznanili z obvestilom glede določitve kandidata za volitve v Državni svet. Za elektorje so bili izvoljeni Nikolaj Kolar, Albert Kotnik, Franjo Murko in Boris Raj.

Po izvolitvi elektorjev so sledili še pobude in vprašanja svetnic in svetnikov ter obravnava premoženjsko pravnih zadev.

Besedilo: Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec