Search
Close this search box.

V sindikatu Skei opozarjajo na napačno tolmačenje zakona pri obračunu minimalnih plač

V Sindikatu kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) opozarjajo na po njihovem mnenju napačno razlago določil zakona o minimalni plači na strani delodajalcev. Zaradi tega prihaja do sistemske nepravilnosti pri izračunu doplačil do minimalne plače. Če ta ne bo odpravljena, v sindikatu napovedujejo tožbe.

Sindikat Skei je od sredine februarja posebno pozornost namenil ugotavljanju nepravilnosti v povezavi z obračunavanjem oziroma izplačevanjem minimalnih plač v družbah kovinske in elektroindustrije Slovenije.

Pri pregledu plačilnih list zaposlenih z najnižjimi plačami za mesec januar so pogosto ugotovili nepravilnosti, ki so se nanašale na izračun doplačil do minimalne plače, je v sporočilu za javnost zapisala predsednica sindikata Lidija Jerkič, sicer tudi prva dama Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

V sodelovanju z vodstvi družb, v katerih so v sindikatu zaznali kršitve določb zakona o minimalni plači, so nekatere nenamerne napake delodajalci odpravili. “Kljub opozorilom, tudi delodajalskih organizacij, pa so nekatere sistemske napake, ki vplivajo na plačilo marsikaterega zaposlenega, ostale,” je opozorila Jerkičeva.

Da gre za skupinsko podlago za napačne obračune je po njeni oceni očitno, ker so enako nepravilnost ugotovili v kar nekaj primerih. Te napake se nanašajo predvsem na napačen način izračuna doplačila do minimalne plače, na napačen obračun nadomestil in na napačen obračun nadurnega dela.

Pri obračunu minimalne plače napaka po mnenju sindikata Skei izhaja iz napačne razlage določil zakona o minimalni plači, vir zanjo pa je tolmačenje “strokovne službe ene od delodajalskih organizacij”.

Gre za stališče, da se v plačo, ki se primerja z minimalno plačo, šteje tako osnovna plača delavca za dejansko opravljene ure kot tudi zneski bruto nadomestil za praznike, letni dopust itd. To tolmačenje je zmotno, kar po navedbah Jerkičeve potrjuje tudi odločba inšpekcije za delo v konkretnem primeru, v katerem je bil zaposleni prikrajšan za nekaj več kot 79 evrov.

Zaradi napačne razlage, ki v plačo, ki se primerja z minimalno, plačo všteva tudi nadomestila, so lahko tako posamezni delavci mesečno oškodovani tudi do več deset evrov. Ob tem v sindikatu opozarjajo, da višja doplačila do minimalne plače pomenijo tudi višjo končno bruto plačo in s tem tudi višjo osnovo za nadomestila.

Ker se nepravilnost kaže kot splošna in ker opozorila ne pomagajo, v sindikatu delodajalce pozivajo k pravilnemu obračunu plač. “V primeru ugotovitve, da nepravilnosti niso bile odpravljene, bomo seveda vlagali tožbe”, napovedujejo.

Minimalna plača je za letos določena pri 940,58 evra bruto, januarja pa bo začela veljati nova formula za njen izračun, ki predvideva, da bo višina te plače postavljena 20 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški. Po ocenah Gospodarske zbornice Slovenije se bo minimalna plača zaradi tega zvišala za skoraj desetino, zato v trenutnem kontekstu koronske krize pozivajo k zamrznitvi trenutne višine minimalne plače vsaj za 2021. To tako že napoveduje potencialen nov konflikt med socialnimi partnerji v jesenskih mesecih.

Dogodki

V Sindikatu kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) opozarjajo na po njihovem mnenju napačno razlago določil zakona o minimalni plači na strani delodajalcev. Zaradi tega prihaja do sistemske nepravilnosti pri izračunu doplačil do minimalne plače. Če ta ne bo odpravljena, v sindikatu napovedujejo tožbe.