V SB Slovenj Gradec želijo pacientom in svojcem približati operacije in okrevanje po njih

Po vzoru in izkušnjah drugih bolnišnic so z mesecem junijem v SB Slovenj Gradec uvedli predoperativno šolo pri operacijah endoprotez kolkov in kolen.

Njen glavni namen je, da bi paciente in njihovee čim bolje pripravili na operativni poseg in razjasnili vsa vaša vprašanja že pred načrtovano operacijo. Šola poteka v sejni sobi ob jedilnici in traja približno dve uri, o točnem terminu pa vas bodo prej obvestili z vabilom. Zaželeno je, da se – predvsem starejši – šole udeležijo z enim od svojcev.

Kratka predavanja izvajajo diplomirane medicinske sestre, fizioterapevtke, zdravniki anesteziologi in ortopedi. Predstavijo vam pripravo na operacijo, potek operacije, anestezijske metode, ki jih lahko uporabijo pri operaciji, pooperativno lajšanje bolečin, fizikalno terapijo in pooperativno rehabilitacijo ter zdravstveno nego, pa tudi obnašanje na oddelku. Na šoli boste prejeli vprašalnike in soglasja, še istega dne pa vam bodo odvzeli tudi brise na na antibiotike odporne bakterije.

V predoperativni šoli bodo paceiente seznanili s/z:

  • osnovnimi podatki o Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in o njeni enoti za ortopedijo,
  • pacientovimi pravicami in dolžnostmi ter hišnim redom,
  • vsemi soglasji oz. privolitvami, ki jih potrebujete ob sprejemu na oddelek,
  • potekom sprejema na oddelek ter pripravo na operativni poseg,
  • potekom zdravstvene obravnave in zdravstvene nege med operativnim posegom in po njem,
  • zmanjševanjem oz. lajšanjem pooperativne bolečine ter komunikacijo z zdravstvenim osebjem,
  • postopki in posegi po operativnem posegu,
  • predvidenim odhodom v domače okolje.

Fizioterapevt pa jih bo seznanil z načinom rehabilitacije po operativnem posegu, in sicer s/z:

– pravilnim usedanjem, vstajanjem in hojo s pripomočkom,
– gibanjem in telesno aktivnostjo,
– preventivo pred nastankom tromboze,
– preventivo pred izpahom kolčne proteze,
– preventivo pred nastankom poškodb.

V SB Slovenj Gradec verjamejo, da bo poznavanje načrta rehabilitacije po operaciji in upoštevanje navodil  še izboljšalo njihovo sodelovanje z bolniki. Zato bo tudi po odpustu iz bolnišnice z njimi še vedno v stiku diplomirana medicinska sestra, ki vodi predoperativno šolo. Dva tedna po odpustu jih bo po telefonu povprašala o počutju, bolečinah, stanju rane in morebitnih posebnostih. Veseli pa bodo tudi povratnih informacij o zadovoljstvu z zdravstveno obravnavo med zdravljenjem v njihovi ustanovi.

Vir: SB Slovenj Gradec

Dogodki