Search
Close this search box.

V MOSG javni potniški promet s poletnim voznim redom, v vrtec le izjeme, igrišča zaenkrat ostajajo odprta

V MOSG na nivoju občinske uprave potekajo intenzivne aktivnosti, ki jih usklajujejo tudi na nivoju Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Tako se je 23. oktobra 2020 slovenjgraški župan Tilen Klugler udeležil spletne konference županov mestnih občin, na kateri so med drugim obravnavali tudi uskladitev lokalnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.

V vseh mestnih občinah bo mestni javni potniški promet (JPP) prešel na poletni vozni red. Hkrati mestne občine od države pričakujejo, da bo povrnila stroške, ki so nastali spomladi in ki bodo nastali v prihajajočem času zaradi omejitve delovanja JPP.

Mestne občine bodo enako, kot so to storile v prvem valu epidemije, za obdobje od razglasitve epidemije pa do 30. novembra 2020 razbremenile plačila najemnin za najem poslovnih prostorov, zemljišč in gostinskih teras tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi vladnih odlokov.

Vrtci bodo zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Župan Tilen Klugler je sprejel odločitev, da so “v skladu s sklepom, ki je v veljavi za obdobje od 26.10. do 30.10.2020 do institucionalnega varstva v VVZ upravičeni samo tisti otroci, katerih starši morajo biti nujno na delovnih mestih, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, oz. ki si ne morejo zagotoviti drugih oblik varstva ali slednje nujno potrebujejo.”

Iz občine so še sporočili, da otroška igrišča sicer ostajajo odprta, vendar župan poziva starše, otroke in mladostnike, da pri uporabi igrišč dosledno upoštevajo priporočila NIJZ in navodila za preprečevanje širjenja okužb (npr. nezdruževanje oseb iz različnih gospodinjstev, nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok in upoštevanje osebne distance). “Seveda je v časih, ko se moramo zadrževati doma, potrebna tudi rekreacija, vendar naj ta poteka razumno in v skladu z ukrepi za preprečevanje okužb,” pravi župan.

Ob prihajajočem prazniku, dnevu mrtvih, župan Klugler prav tako poziva občanke in občane, da spomin na umrle svojce obeležijo v teh dneh na ustrezen način, a ob doslednem upoštevanju ukrepov. “Običajnih prireditev (komemoracij ipd.) v danih razmerah ne bo, prav tako je smiselno pokopališča obiskovati individualno, z namenom, da se 1. novembra na pokopališčih ne koncentrira večje število prisotnih oseb. Ob obisku grobov upoštevajte razdalje in uporabljajte zaščitna sredstva.” Na seji Skupščine ZMOS so se dogovorili, da bodo polaganje vencev župani izvedli z upoštevanjem omejitve zbiranja na največ šest ljudi, tj. brez spremljajočih prireditev. 

Župani so opozorili še na socialne posledice epidemije. V primeru daljšega zaprtja osnovnih šol mestne občine kot njihove ustanoviteljice pričakujejo, da bodo te zagotavljale prehrano za vse upravičence do subvencioniranih šolskih kosil, same pa bodo priskočile na pomoč z organizacijo načina prevzema ali dostave hrane. Od države se hkrati pričakuje, da bo tudi v času morebitnega daljšega zaprtja šol pokrivala strošek šolske prehrane socialno ranljivim učencem. 

Pri tem pa naj omenimo, da delovni čas občinske uprave zaenkrat ostaja nespremenjen, vendar osebni obisk strank v tem času ni mogoč, uprava in referenti pa so dosegljivi preko telefona (02 88 121 10) in elektronske pošte (info@slovenjgradec.si). Delovni in poslovni čas javnih zavodov in institucij je objavljen na spletnih straneh.

VIR: MOSG

Dogodki

V MOSG na nivoju občinske uprave potekajo intenzivne aktivnosti, ki jih usklajujejo tudi na nivoju Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Tako se je 23. oktobra 2020 slovenjgraški župan Tilen Klugler udeležil spletne konference županov mestnih občin, na kateri so med drugim obravnavali tudi uskladitev lokalnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.