V Dravogradu bodo zaradi del še nekaj časa zastoji v prometu

V Dravogradu bo zaradi del na glavni prometnici in gradnje kolesarske steze še nekaj časa oviran promet skozi mesto. Po podaljšanju roka bodo še do septembra potekala obnovitvena dela na Mariborski cesti, predvidoma do maja 2023 pa gradnja kolesarske povezave proti Otiškemu Vrhu, zaradi česar bodo del glavne ceste prestavili bližje k železnici.

Direkcija za infrastrukturo je za obnovo skoraj enega kilometra Mariborske ceste pogodbo sklenila z družbo Voc Celje, ki pri 580.000 evrov vrednih delih nastopa s podizvajalcem, družbo Kuster invest.

Obnova zajema sanacijo vozišča z izkopom in vgradnjo novih spodnjih nevezanih nosilnih plasti, vgradnjo odvodnih cevi in jaškov, vgradnjo novih robnih elementov ceste, izvedbo mulde, koritnice in pločnika, planiranje brežin ter izvedbo horizontalne in vertikalne signalizacije.

Gre za obnovo glavne ceste, ki je izredno prometno obremenjena, z gosto pozidanim območjem s stanovanji in poslovnimi prostori, kar pomeni veliko priključkov ter malo razpoložljivega
prostora za izvedbo del. Tako je izvajanje del zaradi krajših faz oteženo in upočasnjeno. Pri izvedbi del so se pojavila nepredvidena dela tako na strani investitorja kot tudi na strani Občine Dravograd,
” so za STA pojasnili pri direkciji za infrastrukturo in navedli, da je bil zato pogodbeni rok podaljšan do septembra letos.

Prejšnji rok za končanje del je bil 30. junij, je povedala županja Občine Dravograd Marijana Cigala.

Hkrati pa so se že začela dela na južnem delu Dravograda, kjer gradijo kolesarsko povezavo od Dravograda proti Otiškemu Vrhu. Ta kolesarska povezava bo, ko bo v prihodnje zgrajen še en most preko reke Meže zahodno od rondoja v Otiškem Vrhu in ustrezna navezava na Štrekno, povezala dve vse bolj priljubljeni koroški kolesarski povezavi. To sta Dravska kolesarska pot, ki vodi po dolini reke Drave, in kolesarska pot Štrekna, ki je speljana po Mislinjski dolini in se navezuje na nastajajočo kolesarsko pot skozi Hudo luknjo proti Velenju.

Pogodba za izgradnjo kolesarske povezave Dravograd-Otiški Vrh je vredna 3,4 milijona evrov in jo je direkcija za infrastrukturo sklenila januarja letos z izvajalcema Strabag gradbene storitve, ki je vodilni partner, in Voc Celje. Rok za dokončanje del je 15 mesecev od uvedbe v delo, to je predvidoma v začetku maja 2023, so pojasnili na direkciji. Projekt je sicer sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,1 milijona evrov.

V sklopu pogodbenih del bodo zgradili približno en kilometer novih prometnih površin namenjenih kolesarjem, vključno z novim mostom za kolesarje preko reke Meže. V preostalem delu bo kolesarska povezava potekala po obstoječi infrastrukturi.

Gradnja kolesarske povezave na razmeroma ozkem prostoru pa terja tudi poseg v glavno južno prometnico v Dravogradu. Tako se v teh dneh začenjajo dela na odseku ob železnici, saj je, kot so pojasnili na direkciji, potrebno glavno cesto prestaviti bližje železniški progi ter na ta način zagotoviti dovolj prostora za gradnjo kolesarske povezave.

“Ob železnici bodo zgradili nov zid, cesta bo šla tesno ob železnici, na drugi strani pa bo nastal prostor za kolesarko in pešpot,” je v zvezi s projektom povedala županja Marijana Cigala, ki ob že večmesečnih zastojih na glavni prometnici skozi mesto občane in ostale voznike prosi za potrpežljivost in razumevanje. Tako kot na Mariborski cesti so tudi za ta dela uspeli zagotoviti ljudi, ki bodo v prometnih konicah ročno usmerjali promet, je povedala in dodala, da bodo pa v Dravogradu, ko bodo dela končana, dobili “nekaj novega in lepega”.

2 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
poki
poki
1 leto nazaj

75o metrov …..10 mesecev…lp

Plink
Plink
1 leto nazaj

Nagnati vse po vrsti in zaračunati zamudne pena le.