Search
Close this search box.

V borzno kotacijo Ljubljanske borze uvrščena tudi delnica Relax-a

Člani upravnega odbora Relax d. d. ponosno in z velikim zadovoljstvom naznanjajo pričetek kotacije delnice njihove krovne družbe Relax d. d. na Ljubljanski borzi.

S strani Agencije za trg vrednostnih papirjev so 11. aprila 2024 pridobili odločbo o potrditvi prospekta za uvrstitev 125.195 navadnih delnic RELR v trgovanje na organiziranem trgu (Standardna kotacija Ljubljanske borze d. d.). To dejanje uresničuje njihov cilj umestitve družbe v središče kapitalskega trga, ki po več kot 30 letih trdega dela in kredibilnega poslovanja dviguje ugled in raven korporativnega upravljanja celotne Skupine.

Skupina Relax ponuja kakovostne in cenovno dostopne turistične produkte različnim ciljnim skupinam doma in v tujini. Poleg turističnih storitev podjetja v Skupini ponujajo tudi storitve šole vožnje in oddajanja lastnih nepremičnin v najem.  Prepričani so, da so s kotacijo na Borzi in transparentnejšemu nastopanju na kapitalskem trgu uspešno tlakovali pot k nadaljnjemu razvoju družbe in povečevanju nabora storitev tudi v prihodnje.

Za kotacijo na Borzi so se odločili zaradi lažjega zasledovanja prihodnih finančnih ciljev in ker so prepričani, da v obliki javne družbe vsem njihovim strankam, partnerjem in vlagateljem predstavljajo kredibilnejšega partnerja, kateremu lahko svoje počitnice ali finančne odločitve zaupajo tudi v prihodnje. Vsled tega z optimizmom zrejo v prihodnost in pričakujejo lažjo implementacijo smelih poslovnih planov na vseh področjih njihovega poslovanja.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujejo vsem svojim zaposlenim, njihovim zvestim strankam in vsem, ki njih kakorkoli podpirajo na njihovi dolgoletni uspešni poslovni poti. Brez vseh skupina Relax ne bi postala to, kar je danes!

Vir: Relax turizem d.d.

Dogodki

Člani upravnega odbora Relax d. d. ponosno in z velikim zadovoljstvom naznanjajo pričetek kotacije delnice njihove krovne družbe Relax d. d. na Ljubljanski borzi.