Ustavno sodišče zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti protikoronskih ukrepov v javnem prevozu

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo in pobudo za oceno ustavnosti dela odlokov o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov v času epidemije. Na ustavno sodišče sta se obrnila sindikat delavcev prometa in zvez ter sindikat taksistov, kjer menijo, da so bile delavcem z zahtevo po pogostem obveznem testiranju kršene ustavne pravice.

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije kot predlagatelj in Sindikat taksistov kot pobudnik sta izpodbijala določbe, skladno s katerimi so bili avtotaksi prevozi dovoljeni, če je voznik predhodno opravil testiranje na koronavirus in je imel negativen rezultat testa, ki ni starejši od 72 ur.

Oba izpodbijana odloka sta skupaj določala obveznost spornega testiranje za obdobje od 15. do 26. februarja. Ustavno sodišče je v obrazložitvi odločitve zapisalo, da prvi odlok v času vložitve zahteve ni več veljal, drugi pa je nehal veljati med postopkom pred ustavnim sodiščem.

“V takem primeru ustavno sodišče odloči o ustavnosti izpodbijanega predpisa, če predlagatelj oziroma pobudnik izkaže, da niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti,” so pojasnili.

Po navedbah predlagatelja naj bi bila protiustavna posledica, do katere bi lahko prišlo zaradi obeh odlokov, prikrajšanost delavcev pri zaslužku zaradi nemožnosti opravljanja dela v času čakanja na testiranje in ugotavljanja rezultata testiranja.

Na sodišču izpostavljajo, da je voznik lahko opravil tudi hiter antigenski test, ki ni bil plačljiv, izvid testiranja pa je bil znan v kratkem času po testiranju.Navedba predlagatelja, da vozniki avtotaksija zaradi testiranja in čakanja v vrsti, ker testiranje zanje ni bilo organizirano, praktično dva dni v tednu niso mogli opravljati svoje dejavnosti in pridobivati zaslužka, je pavšalna,” so sklenili ustavni sodniki.

Kot so še izpostavili, glede na navedeno prikrajšanje pri zaslužku, ki naj bi voznikom taksijev nastalo zaradi tega, ker so imeli manj časa za opravljanje svojega dela oziroma manj prostega časa, glede na celotno dolžino trajanja ukrepa ne more pomeniti ogroženosti pravic delavcev.

Predlagatelj po mnenju ustavnih sodnikov z navedbami o manjšem zaslužku pravovarstvene potrebe za presojo izpodbijanih odlokov ne more izkazati. Zato je ustavno sodišče zahtevo zavrglo.