Telesno aktivnih več starejših kot mladih, mladi redkeje uživajo zelenjavo in sadje

Starejši od 64 let so bili med drugo polovico 2021 in prvo polovico 2022 pogosteje telesno aktivni kot mladi, najmanj aktivne pa so bile osebe v starosti med 35 in 44 let. V primerjavi z mladimi pa se več starejših nikoli ni ukvarjalo s telesno aktivnostjo. Mladi pa redkeje kot starejši uživajo sadje in zelenjavo, so sporočili s Sursa.

Med starejšimi od 64 let je bilo takih, ki so se vsakodnevno ukvarjali s telesno aktivnostjo 47 odstotkov, med mladimi pa je bilo takih 36 odstotkov. Med osebami v starosti med 35 in 44 let pa je bil ta delež 31-odstoten, so sporočili s Statističnega urada RS (Surs).

Je pa bil med starejšimi od 64 let večji delež takih, ki se s športno ali rekreativno telesno aktivnostjo niso ukvarjali nikoli, in sicer 18 odstotkov, delež takih med mladimi (16 do 24 let) pa je bil osemodstoten.

K telesni aktivnosti na Sursu prištevajo tako športne in rekreativne dejavnosti kot tudi kolesarjenje, hojo v službo, šolo in po opravkih, in sicer neprekinjeno v dolžini vsaj desetih minut. Vsaj enkrat na teden se je na takšen način gibalo 45 odstotkov vseh anketiranih oseb, medtem ko se je 17 odstotkov oseb na takšen način gibalo redkeje ali nikoli.

Ženske so bile pogosteje športno aktivne kot moški, saj se je s telesno aktivnostjo vsak dan ukvarjalo 40 odstotkov žensk in 36 odstotkov moških.

Na ravni statističnih regij so se vsakodnevno s športno ali rekreativno dejavnostjo najpogosteje ukvarjali v koroški regiji (53 odstotkov), najmanj pa v pomurski statistični regiji (28 odstotkov).

Razlike med starostnimi skupinami so tudi pri prehrani, saj so mladi sadje in zelenjavo uživali v manjšem deležu kot starejši. Med mladimi je bilo takšnih, ki so vsak dan uživali sadje, manj kot 60 odstotkov, zelenjavo pa je uživalo malo več kot 60 odstotkov mladih.

Starejši pa so sadje in zelenjavo uživali pogosteje, saj je sadje vsakodnevno jedlo okoli 80 odstotkov starejših, zelenjavo pa približno 75 odstotkov ljudi.

Sedem od desetih oseb, starih 16 let ali več, je sicer v običajnem tednu v obravnavanem obdobju uživalo zelenjavo vsaj enkrat na dan in približno toliko tudi sadje (68 odstotkov). To je bilo približno enako kot v 2017, saj je zelenjavo v tem letu vsak dan jedlo 71 odstotkov vprašanih, sadje pa 68 odstotkov.

Na ravni statističnih regij je bil delež oseb, ki so vsak dan uživale sadje, največji v obalno-kraški, in sicer 76 odstotkov. V njej je bil najvišji tudi delež tistih, ki so vsak dan uživali zelenjavo (77 odstotkov). V koroški statistični regiji pa sta bila oba deleža najnižja, saj je sadje vsakodnevno uživalo 59 odstotkov vprašanih, zelenjavo pa približno polovica, so še sporočili s Sursa.

Surs je podatke zbral z anketnim vprašalnikom na vzorcu 22.301 oseb ali 8092 gospodinjstev v prvi polovici leta 2022 v okviru raziskave Življenjski pogoji.